Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW MÜLL ER DAWID WDOWIAK"

Analiza opłacalności stosowania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła w budynkach jednorodzinnych DOI:10.15199/9.2018.11.5


  1. Wstęp Budynki energooszczędne wymagają stosowania instalacji wentylacji mechanicznej, a od niedawna - z koniecznym odzyskiwaniem ciepła. Począwszy od standardu budynku pasywnego rozpowszechniła się idea wykorzystania grun-tu jako dodatkowego źródła ciepła (i chłodu). Jednym z proponowanych rozwiązań jest gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GWC). Zadaniem takiego wymiennika ciepła jest wstępne podgrzanie w zimie oraz ochłodzenie w lecie powietrza czerpanego do budynku przez centralę wentylacyjną. Według obiegowej opinii jest to wysoce opłacalne, a liczba firm oferujących produkcję i wykonanie GWC jest duża. Gruntowy wymiennik ciepła zwykle projektowany jest o takiej długości, aby temperatura powietrza za wymiennikiem w zimie nie spadła poniżej 0oC w celu zabezpieczenia wymiennika do odzyskiwania ciepła, którym zwykle jest wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy montowany w centrali wentylacyjnej. Badania i obliczenia gruntowych wymienników ciepła są tematem wielu publikacji. Kostka M., Szczęśniak S. [3] analizują korzyści energetyczne określone w wyniku obliczeń oraz Kostka M. [4] z badań gruntowego wymiennika ciepła wykonanego przy przykładowym budynku jednorodzinnym wentylowanym mechanicznie, zlokalizowanym we Wrocławiu. Flaga Maryańczyk A. i in.[2] wykonali pomiary oraz symulacje CFD zaprojektowanego gruntowego wymiennika pracującego w zimie. Sabiniak, H. i in. [9] wykonali analizę numeryczną strat ciepła przewodów zbiorczych o różnych konfiguracjach i ułożeniu w gruntowych wymiennikach ciepła. Wojtkowiak J. oraz Amanowicz Ł. [11] analizują wpływ nierównomiernego rozpływu powietrza w GWC na całoroczną ilość ciepła pozyskiwanego z gruntu. Wiele uwagi w literaturze poświęca się numerycznej analizie wymiany ciepła i końcowego efektu podgrzania i ochłodzenia powietrza przepływającego z różnymi prędkościami przez GWC z różnymi średnicami przewodów ułożonych w gruncie o różnych właściwościach (Ramirez-Davila i i[...]

 Strona 1