Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA SADŁOWSKA-SAŁĘGA"

Symulacja obliczeniowa mikroklimatu w klimatyzowanych budynkach zabytkowych na przykładzie Sukiennic DOI:10.15199/9.2018.11.8


  1. Wstęp Podstawowym działaniem prewencyjnym zapewniającym ochronę konserwatorską zabytkowemu wyposażeniu i zbiorom jest stabilizacja wilgotności względnej, a w wypadku niektórych materiałów, również temperatura powietrza w pomieszczeniach ekspozycyjnych i magazynowych. Niewłaściwe warunki cieplno-wilgotnościowe eksponowania lub magazynowania obiektów muzealnych mogą wywołać nieodwracalne zmiany. Ścisłe kontrolowanie klimatu wewnątrz budynku jest jednak kosztowne zarówno z punktu widzenia inwestycji w systemy klimatyzacyjne, jak i bieżącej eksploatacji urządzeń. Analiza obliczeniowa może być bardzo pomocna do opracowania optymalnych wariantów sterowania klimatyzacją z uwzględnieniem ochrony zbiorów. Obecnie wykonywane są symulacje obliczeniowe kształtowania się warunków cieplno-wilgotnościowych i zużycia WENTYLACJA · KLIMATYZACJA CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/11 (2018) 467 energii w budynkach w warunkach niestacjonarnych, aczkolwiek nie jest to jeszcze powszechnie stosowana praktyka. Na podstawie literatury można stwierdzić, że możliwe jest uzyskanie dobrej zbieżności między wartościami pomierzonymi i obliczonymi [1], [4], [6]. Ze względu na specyfikę obiektów, cieplno-wilgotnościowe symulacje całych budynków stanowią w przeważającej większości studium konkretnego przypadku. W swojej pracy Kilian [3] proponuje następujące podejście do problemu symulacji budynków historycznych: 1) Definicja celów symulacji (analiza przyczyn uszkodzeń, perspektywy zmian konstrukcyjnych oraz zmian użytkowania, wpływ technicznego wyposażenia budynku, możliwe skutki zmian klimatu, itp.). 2) Ustalenie procesów powodujących uszkodzenia oraz ustalenie ryzyka ich występowania/określenie kryteriów oceny w odniesieniu do funkcji uszkodzeń (damage function). 3) Definicja i określenie odpowiednich parametrów wejściowych (konstrukcja budynku, właściwości higrotermiczne materiałów, profile wykorzystania, aktywne systemy kształtowa[...]

 Strona 1