Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Germanek"

Ocena jakości popłuczyn z obiegów basenowych DOI:10.15199/17.2018.6.6

Czytaj za darmo! »

W 2015 r. w Departamencie Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki został opracowany materiał pt. "Inwentaryzacja infrastruktury sportowej", który dotyczy m.in. liczby i lokalizacji krytych pływalni w Polsce. Z przedstawionych informacji wynika, że na 380 powiatów w Polsce, 316 posiada przynajmniej jedną krytą pływalnię. Łączna liczba ogólnodostępnych krytych pływalni w Polsce wynosi 736 obiektów [3]. Pomimo, że właściciele obiektów basenowych nie narzekają na brak klientów, to jednak są one bardzo drogimi, pod względem eksploatacji, obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Wysokie koszty eksploatacji obiektów basenowych wynikają głównie z dużego zapotrzebowania na wodę, energię cieplną i elektryczną, konieczności odprowadzania dużych ilości ścieków, oraz wysokich kosztów środków chemicznych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów oczyszczania wody obiegowej. Jakość popłuczyn, powstających podczas oczyszczania wody basenowej, jest bardzo zmienna i zależna od długości cyklu fi ltracyjnego, liczby fi ltrów, rodzaju złóż fi ltracyjnych, sposobu płukania złóż, jakości wody uzupełniającej straty w obiegach basenowych, stosowanej technologii oczyszczania wody, rodzaju i dawki chemikaliów, metody dezynfekcji, warunków hydraulicznych w nieckach basenowych i obiegu basenowym, oraz frekwencji [17]. Dodatkowo, w trakcie płukania złóż fi ltracyjnych, jakość odprowadzanych popłuczyn ulega zmianie. W pierwszej fazie płukania odprowadzane są popłuczyny najbardziej zanieczyszczone (bardzo wysoka mętność, duża ilość zawiesin), natomiast w fazie końcowej popłuczyny są klarowne, z niewielką ilością zawiesin [2, 17, 19, 20, 21]. Należy podkreślić, że po zakończeniu procesu płukania złoża i odprowadzeniu popłuczyn do kanalizacji sanitarnej czy też do odstojników (przy planowanym zagospodarowaniu popłuczyn), odprowadzany jest także tzw. pierwszy fi ltrat. Przykładowo, w wyniku płukania złoża fi ltra ciśnieniowego o średnicy 1800 [...]

 Strona 1