Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Dacewicz"

Zastosowanie odpadów z tworzyw sztucznych w biofiltrach do oczyszczania ścieków bytowych DOI:10.15199/62.2018.9.4


  W krajach szybko rozwijających się od dawna istnieje problem rosnącej ilości odpadów, a co za tym idzie trudności z ich zagospodarowaniem. Priorytetem staje się zatem racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych poprzez zapewnienie zrównoważonej gospodarki odpadami. Około 40% objętości odpadów pochodzących z gospodarstw domowych stanowią odpady z tworzyw sztucznych. Wiąże się z tym konieczność ich odzysku lub recyklingu, co zmniejszy liczbę nowych produktów, a tym samym ograniczy zużycie surowców naturalnych Stosowany jest recykling mechaniczny (materiałowy), recykling chemiczny (surowcowy) i recykling energetyczny (spalanie). Recykling mechaniczny polega na rozdrobnieniu zużytych tworzyw sztucznych do postaci regranulatu lub recyklatu, które nadają się do ponownego przetworzenia. Jednym z przykładów takiego procesu jest recykling mechaniczny zużytych butelek PET. Uzyskane w ten sposób tworzywo może posłużyć do dalszej produkcji np. włókien, tkanin polarowych lub opakowań spożywczych. Od wielu lat Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie zajmuje się poszukiwaniem rozwiązań technologicznych, dotyczących skutecznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych1). Osiągnięciem technicznym było tu oparcie produkcji tworzyw konstrukcyjnych nowej generacji na surowcach wtórnych (PET), pochodzących z sektorów urządzeń elektrycznych i elektronicznych1). Jednym z najpowszechniej stosowanych systemów w przydomowych oczyszczalniach ścieków ze względu na prostotę obsługi i ekonomiczność jest osadnik gnilny wyposażony w filtr piaskowy. Układ taki działa jak złoże biologiczne (biofiltr)2-5). Proces efektywnego działania takiego złoża opiera się na utworzeniu na powierzchni materiału wypełniającego filtr warstwy biofilmu (tzw. Schmutzdecke)6-9). Warstwa ta powstaje na granicy faz woda/piasek i składa się z biologicznie aktywnych mikroorganizmów oraz z towarzyszących im substancji organicznych i nieorganicznych. W złożu piaskowym przy dostępie tlenu[...]

 Strona 1