Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Witold GRABOŚ"

Św. Mikołaj od Internetu

Czytaj za darmo! »

Czy Internet może być za darmo? Być może tak, choć to mało prawdopodobne. Podczas starożytnych igrzysk rozdawano darmowy chleb. W ten sposób zaspokajano żądanie ludu. Nie ma tu jednak pełnej analogii. Wtedy trzeba było nakarmić głodnych ludzi, teraz - rozbudzić oczekiwania. Pomysł na darmowy Internet zagościł w polskich mediach jako remedium na późnoogórkową posuchę tematyczną. Chodziło o a[...]

Wbrew nadziei - cyfra!

Czytaj za darmo! »

Telewizja cyfrowa albo szerzej - cyfryzacja mediów elektronicznych - to terminy, które upowszechniły się, nim ich znaczenie stało się jasne. To zapewne z tego powodu na jednym z posiedzeń połączonych komisji sejmowych właściwy w tych sprawach wiceminister mówił o zagospodarowaniu dywidendy cyfrowej, choć jeszcze jej nie ma i długo nie będzie, zważywszy że nie ma nawet planu cyfryzacji, co mi[...]

Dzielenie, czyli na dwoje babka wróżyła

Czytaj za darmo! »

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił raport: Analiza funkcjonalnej separacji TP SA przygotowany przez konsorcjum KPMG, KPMG Advisory, Kancelarię Prawną Grynhoff, Woźny, Maliński, a także Instytut Łączności. Jego zawartość nie przystaje do rozbudzonych oczekiwań uznających separację funkcjonalną za remedium na wszelkie bolączki niedostatecznie konkurencyjnego rynku usług telekomunikacyjnych. Czyni także zrozumiałym niezadowolenie regulatora z treści raportu, manifestujące się choćby w publicznych groźbach niezapłacenia za jego przygotowanie. Podział jest zasadny Istotą raportu jest prawne i merytoryczne uzasadnienie potrzeby podziału operatora zasiedziałego na: JW - jednostkę wydzieloną, świadczącą usługę LLU (Local Loop Unbundling - usługa uwolnienia lokalne[...]

Królewska rzecz...

Czytaj za darmo! »

Królewska to rzecz rozsypywać dobrodziejstwa - mówił antyczny Antystenes. To ciągle aktualna prawda, choć nie tylko filozof, ale i samo "dobrodziejstwo" wydają się anachroniczne. Tym bardziej, że Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych dotyczy spraw jak najbardziej współczesnych i działa w środowisku ludzi nauki i menedżerów z dziedziny radiokomunikacji, teleinformatyki, mediów elektronicznych, zarówno po stronie obdarowywanych, jak i wspomagających. Dalekie odwołania nie przystają też do jubileuszu Fundacji powstałej w styczniu 2000 roku. W perspektywie historycznej nie jest to epokowe wydarzenie, lecz biorąc pod uwagę burzliwy charakter przemian technicznych i technologicznych we wspomnianej dziedzinie, a także na rynku teleinformatycznym i med[...]

Media lokalne: społeczne, narodowe, obywatelskie? DOI:10.15199/59.2018.7.5


  Oligopol Na polskim rynku telewizyjnym od lat panuje oligopol. Telewizja publiczna, grupa Polsat i grupa TVN zdominowały rynek, co stwierdza KRRiT niezależnie od jej kadencji i składu osobowego. Polskie prawo medialne nie zabrania łączenia działalności nadawczej z brokerską. Największe komercyjne grupy telewizyjne mają własne domy mediowe. Dysponują także sieciami nadawczymi. To stwarza sytuację, w której mali nadawcy albo godzą się na uzależniającą współpracę, albo zmuszeni są do sprzedania programu. W polskim prawie medialnym nie ma przepisów kontrolujących kumulację kapitału medialnego, a przepisy dotyczące pozycji znaczącej nadawcy są nieefektywne. Jednym ze skutków afery Rywina była liberalizacja obrotu rynkowego koncesjonowanymi programami. Koncesja - dobro niezbywalne może zmienić właściciela za zgodą KRRiT. Krajowa Rada nie ma żadnych kompetencji kontrolno-regulacyjnych, jeśli polską stację kupuje podmiot unijny. Nawet wtedy, gdy jego właścicielem jest kapitał spoza Unii. Pomimo politycznych haseł repolonizacji mediów, obcy kapitał medialny raczej umacnia swą pozycję. Za sumę 14,6 milliarda dolarów USA Discovery Communications przejął od Scripps Networks Interactive grupę TVN. Podmiot ten kupił też od Agory większość udziałów kanału tematycznego na multipleksie ósmym. Tendencje kumulacyjne potwierdza także sprzedaż przez grupę ZPR pakietu telewizyjnych kanałów cyfrowych Polsatowi. Na rynku radiowym dominują cztery grupy: RMF, Eurozet, Time i Agora. Proces tzw. sieciowania, a de facto przejmowania małych stacji i uniformizacji programowej już się dokonał. Do rzadkości należą nadawcy, którzy ocalili własną niezależność właścicielską i programową. Zubożony obraz Mało spolaryzowany rynek medialny kreuje uproszczony i zubożony obraz rzeczywistości, wpływa na świadomość społeczną i jakość demokracji. Media korporacyjne z natury wspierają zachowawczą polityk[...]

 Strona 1