Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARZENA FEJDYŚ"

Koncepcja wstępnych założeń projektowych do indywidualizacji konstrukcji odzieży ochronnej w oparciu o technikę skanowania obiektów trójwymiarowych 3D DOI:10.15199/60.2018.04.1


  Stałe dążenie producentów odzieży do uzyskania wysokiej jakości swoich wyrobów oraz usług, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji, generuje wzrost zainteresowania doskonaleniem metod skanowania 3D sylwetki użytkowników odzieży, zarówno w zakresie wyników szeroko zakrojonych pomiarów antropometrycznych, jak i indywidualizacji konstrukcji wyrobów odzieżowych. W odpowiedzi na potrzeby rynku w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa MORATEX (ITB MORATEX) podjęto prace w zakresie opracowania Procedury dotyczącej indywidualizacji konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia w oparciu o technikę skanowania obiektów trójwymiarowych 3D. Tematyka projektu wpisuje się w dotychczasowe prace prowadzone w Instytucie odnoszące się do odzieży ochronnej w ramach dotychczas realizowanych projektów badawczych [4, 12, 15]. Dla zwiększenia efektywności prac nad poprawą jakości i rozszerzenia asortymentu odzieży ochronnej, decyzją Ministra z dnia 3 lipca 1973 roku, ówczesne Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów Włókienniczych (CLTWW) [14], obecnie ITB MORATEX, wyznaczone zostało do kompleksowej koordynacji prowadzenia prac naukowo-badawczych i rozwojowych związanych z uruchomieniem w kraju produkcji odzieży ochronnej. Podstawą do opracowania planu prac CLTWW w latach 1973-1980 był Międzyresortowy Program Prac Badawczo-Rozwojowych w dziedzinie poprawy jakości i rozszerzenia asortymentu odzieży ochronnej opracowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP). W Instytucie w latach osiemdziesiątych realizowano także prace w zakresie ochron osobistych na potrzeby marynarki wo24 Przegląd - WOS 4/2018 jennej. Spośród opracowanych w tym okresie ochron osobistych najciekawszym było Morskie Ubranie Ratunkowe (MUR). Od lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej w ITB MORATEX realizuje się prace w zakresie opracowywania indywidualnych osłon balistycznych na potrzeby[...]

 Strona 1