Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW PIETRZYK"

Czy w Polsce istnieje realna szansa na chłód z central zasilanych ciepłem systemowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem ciepła sieciowego, stosowanego dotychczas w Polsce głównie do celów ciepłowniczych, do zasilania agregatów absorpcyjnych, służących do wytwarzania wody lodowej na potrzeby klimatyzacji. Szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom technicznym i ekonomicznym rozwoju rynku chłodu. Omówiono zagadnienia związane z optymalnym wyborem parametrów zasilania agregatów absorpcyjnych oraz określeniem ceny chłodu, zapewniającej opłacalność wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu w bromolitowych agregatach absorpcyjnych.W POLSCE w dużych aglomeracjach miejskich zasilanych w ciepło z elektrociepłowni występują korzystne warunki do skojarzenia procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła do pozyskiwania chłodu na potrzeby klimatyzacji. Rozwój układów trójgeneracyjnych jest następnym, po kogeneracji, krokiem w kierunku zwiększenia efektywności wykorzystania energii pierwotnej i ograniczenia emisji CO2. Ich wprowadzenie pozwala jednocześnie wyeliminować, szkodliwe dla środowiska, czynniki chłodnicze stosowane w agregatach sprężarkowych. Trójgeneracja z wykorzystaniem ciepła sieciowego do produkcji chłodu może także przyczynić się do poprawy efektywności ekonomicznej krajowych systemów ciepłowniczych. W stosunku do indywidualnych, sprężarkowych instalacji chłodniczych, pozyskiwanie chłodu w układzie skojarzonym należy traktować, jako sposób istotnej poprawy efektywności energetycznej nie tylko zaopatrzenia w ciepło, ale także dostawy dwóch pozostałych nośników energii, tj. wody lodowej i energii elektrycznej. Odbiorcami chłodu sieciowego mogą być hotele, supermarkety, urzędy, szkoły, szpitale, budynki użyteczności publicznej, przemysł, handel, a także indywidualni odbiorcy komunalni. Niewielkie zapotrzebowanie na ciepło sieciowe w okresie letnim, głównie na potrzeby ciepłej wody użytkowej, powoduje "zamrożenie" mocy zainstalowanej w źródłach ciepła i niepełne wykorzystanie [...]

Wykorzystanie MES do obliczania strat ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienie wyznaczania strat ciepła w m.s.c. za pomocą metod numerycznych. Przeanalizowano problem prawidłowego ustalenia warunków brzegowych. Wyniki obliczeń z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES) dla przykładowych sieci kanałowych porównano z wynikami uzyskanymi innymi metodami oraz z pomiarami rzeczywistymi. Na wykresach przedstawiono wpływ parametrów wody sieciowej na wielkość jednostkowych strat ciepła. Zmienność strat przesyłania ciepła w funkcji temperatury wody sieciowej ma istotne znaczenie przy optymalizacji wykresów regulacyjnych. jest również niezbędna do oceny konsekwencji wzrostu temperatury wody sieciowej w okresie letnim na potrzeby wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła sieciowego. STRATy CIEPŁA w miejskich sieciach ciepłownicz[...]

 Strona 1