Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz KUBACKA"

System do pomiarów geofizycznych w wysadach solnych DOI:10.15199/48.2018.08.33

Czytaj za darmo! »

Budowa zbiorników na gaz ziemny w wysadach solnych jest jednym ze strategicznych celów zapewnienia Polsce niezależności energetycznej. Wykonanie takiego zbiornika rozpoczyna się od wykonania odwiertu, który może mieć głębokość nawet do 2 km. Duża głębokość oraz niejednorodność wysadów solnych i innych formacji geologicznych, a także jakość wykonanego zbiornika wymuszają wykonywanie podstawowych pomiarów geofizycznych. Istotnym przy tym jest pomiar takich wielkości jak: zmiana temperatury wraz z głębokością, zmiany średnicy otworu, w tym pomiar średnicy powstałych kawern, kąta nachylenia otworu oraz zmian natężenia naturalnego promieniowania gamma, głównie pod kątem korelacji głębokościowej. Wykonanie prototypowego zestawu sond geofizycznych, który wiązał się z interdyscyplinarnymi badaniami, podjął się Zakład Geofizyki Górniczej, Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o., we współpracy z Zakładem Elektrochemii Stosowanej Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz Katedrą Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prototyp zestawu sond geofizycznych wraz z układem akwizycji danych został wykonany w ramach zadania nr 1 projektu, pt.: "Opracowanie technologii wraz z urządzeniami do pomiarów otworów wiertniczych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr POIG 01.04.00-12-030/13 z dnia 30.05.2014 r. zawarta pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a OBR Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o.). Warunki, które panują wewnątrz otworu wiertniczego stanowiły duże wyzwanie dla zespołu konstrukcyjnego. Stąd założenia projektowe obejmowały: wytrzymałość na ciśnienie 24 MPa, praca do temperatury maksymalnej 60oC w agresywnym środowisku, aktywnym chemicznie o dużym zasoleniu. Dodatkową trudnością było zmieszczenie urządzeń elektronicznych w obudowie o średnicy wewnętrznej[...]

 Strona 1