Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz SAMULNIK"

Akademia LabView DOI:10.15199/48.2018.08.19

Czytaj za darmo! »

Nauczanie na uczelniach technicznych powinno obejmować zarówno zagadnienia podstawowe, jak i wiedzę o najnowszych rozwiązaniach i technologiach. W Zakładzie Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Poznańskiej od 2010 roku jest wdrażany projekt naukowych laboratoriów na kierunku Automatyka i Robotyka, zrealizowanych w oparciu o oprogramowanie i sprzęt firmy National Instruments (NI). Zajęcia obejmują m.in. takie przedmioty jak: Podstawy elektroniki, Podstawy miernictwa technicznego, Materiałoznawstwo elektryczne, Układy elektroniki użytkowej, Podstawy teorii sygnałów. W projekcie założono, że studenci podczas wykonywania ćwiczeń w ramach kolejnych przedmiotów, zgłębiają wiedzę na temat środowiska programowania LabVIEW i osprzętu firmy NI [1 - 5]. Środowisko NI LabVIEW oferuje graficzny język programowania systemów pomiarowych i sterujących [6]. Umożliwia realizację szerokiego spektrum aplikacji: od najprostszych, np. dokonujących akwizycji danych, możliwych do przygotowania w kilka minut, do bardzo złożonych, składających się z wielu podsystemów (wykorzystywanych w przemyśle i laboratoriach badawczych, np. w laboratoriach CERN pod Genewą). Dzięki zainteresowaniu studentów oprogramowaniem i sprzętem NI, oprócz kursów w ramach zajęć, wykorzystując środowisko LabVIEW udało się zrealizować kilka projektów studenckiego koła naukowego a także prac dyplomowych [7]. W 2017 roku, uwzględniając trendy rozwojowe elektroniki, autorzy wprowadzili na drugim stopniu studiów Automatyki i Robotyki Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej na specjalności Systemy Wizyjne przedmiot Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW, w ramach którego od 2018 roku studenci odbywają kurs tzw. Akademii LabVIEW. Akademia LabVIEW, certyfikaty Program szkoleniowy firmy National Instruments NI LabVIEW Academy (zwany tu Akademią LabVIEW) ma na celu bezpłatne przygotowanie studentów do korzystania ze środowiska LabVIEW[...]

 Strona 1