Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Sokolik"

Niskostratne wysokotemperaturowe przewody o małym zwisie ACMCC® oszczędzające środowisko naturalne oraz redukujące koszty budowy i eksploatacji linii - nowe podejście do modernizacji i budowy energetycznie efektywnych linii WN o obniżonych stratach, wysokich zdolnościach przesyłowych i wydłużonych przęsłach DOI:10.15199/74.2018.9.5


  Niskostratne wysokotemperaturowe przewody o małym zwisie - HTLLSS (High Temperature Low Loss Small Sag) to przewody, które mając zdolność do pracy w wysokich temperaturach (≥150°C), mają rezystancję mniejszą o 25-30% od tradycyjnych przewodów AFL (ACSR) o takiej samej średnicy. W literaturze na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele przekłamań, dlatego warto niektóre sprawy wyjaśnić. Z wyjątkiem nielicznych przypadków, nie jest prawdą, że straty energii w liniach z przewodami wysokotemperaturowymi przekraczają kilkakrotnie straty w liniach dotychczas pracujących [1], chyba że np. w akademicki sposób analizuje się linię 220 kV, na której "wiesza się" przewód AFL-6 150 lub AFL-185 [1], co jest zupełną teorią w żaden sposób nieprzystającą do rzeczywistości. Sam fakt zainstalowania wysokotemperaturowych przewodów o małym zwisie na linii WN nie spowoduje, że straty przesyłowe generowane w tej linii wzrosną. Wręcz przeciwnie mogą one zmniejszyć się, wszystko zależy od doboru odpowiedniej konstrukcji przewodów i od umiejętnej ich eksploatacji. Poza nielicznymi przypadkami, wysokotemperaturowe przewody o małym zwisie są mniej lub bardziej niskostratne, a zbliżony do ideału przewód ACMCC® jest przykładem połączenia "ognia z wodą", tzn. zdolności do pracy w wysokich temperaturach (w sposób ciągły maksymalnie 180°C) i generowania niskich strat przesyłowych - rezystancja przewodu ACMCC® pracującego w temperaturze 180°C jest niewiele większa od rezystancji przewodu AFL (ACSR) o tej samej średnicy, pracującego w temperaturze 80°C. A rezystancja przewodu ACMCC® pracującego w temperaturze 80°C jest dużo mniejsza (o 25-30%) od rezystancji przewodu AFL (ACSR) o tej samej średnicy, pracującego w temperaturze 80°C. Przewód ACMCC® (Aluminium Conductor Multistrand Carbon fiber Core) ACMCC® to przewody z trapezoidalnymi wyżarzonymi drutami z aluminium o podwyższonej czystości (99,7%) i z wieloprętowym (odpornie[...]

Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej za pomocą niskostratnych przewodów o małych zwisach, typu ACCC/TW

Czytaj za darmo! »

W "Polityce energetycznej Polski do roku 2030" określonych zostało sześć podstawowych kierunków działań. Jednym z nich jest poprawa efektywności energetycznej. Dążąc do tego, Ministerstwo Gospodarki zamierza stymulować działania proefektywnościowe w obszarze wytwarzania, przesyłu i dystrybucji oraz użytkowania energii. Ponadto zobowiązania dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych zmuszają Polskę do poszukiwania rozwiązań niskoemisyjnych w zakresie produkcji energii elektrycznej. Kolejne działania zostaną nakierowane na ograniczenie emisji CO2, SO2 i NOx, zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi przez Polskę. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione założenia rozwoju polskiej energetyki oraz specyfikę polskich napowietrznych linii wysokich napięć (temp. pracy +40°C), ACCC/TW je[...]

 Strona 1