Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Grzelka"

Prace badawczo-rozwojowe i doświadczenia PSE zmierzające do cyfryzacji obiektów elektroenergetycznych w sieci przesyłowej DOI:10.15199/74.2018.2.1


  Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako operator systemu elektroenergetycznego dostrzegają duże znaczenie kwestii wdrażania rozwiązań innowacyjnych w stacjach elektroenergetycznych, których są właścicielem. Wypracowane rozwiązania powstają na bazie realizowanych prac badawczo- -rozwojowych w najważniejszych obszarach technicznych. Jednym z nich są obwody wtórne, w których na przełomie ostatnich lat w energetyce światowej zauważa się znaczący postęp techniczny i technologiczny. 4 Rok LXXXVI 2018 nr 2 Oferowana na rynku światowym technologia osiągnęła stan, w którym możliwe jest wprowadzenie rozwiązań do obiektów krajowej sieci przesyłowej opartych wyłącznie na urządzeniach cyfrowych. Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć w KSE budowane są na podstawie opracowanych w PSE standardów technicznych. Proces standaryzacji, który rozpoczął się na początku XXI w., przez długi okres nie przewidywał zastosowania komunikacji, opartej na protokole komunikacyjnym IEC 61850. Wraz z budową nowych obiektów elektroenergetycznych stosowano do komunikacji pomiędzy urządzeniami obwodów wtórnych głównie protokół komunikacyjny PN-EN 60870-5-103. Dotychczasowe medium transmisji danych w postaci połączeń drutowych zastępowane było sukcesywnie światłowodami. W obwodach wtórnych zaczęto instalować urządzenia cyfrowe, które jednak wykorzystywały i nadal wykorzystują, sygnały analogowe. Wraz z rozbudową obwodów wtórnych, a co za tym idzie, potrzebą przesyłania coraz większej ilości informacji pomiędzy urządzeniami stacyjnymi i systemami dyspozytorskimi (SSiN - systemy sterowania i nadzoru), pojawiła się potrzeba uproszczenia tych obwodów, a tym samym zapewnienia obiegu informacji w sposób płynny, pewny i dodatkowo w krótkim czasie. Nie bez znaczenia jest też szybkość i pewność reagowania urządzeń z obszaru elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) na zakłócenia powstające w KSE. Skomplikowane rozwiązania i stosowanie coraz większej [...]

 Strona 1