Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Thomas Ziolko"

Potwierdzony testami współczynnik umieralności szkodników w mące i kaszkach Entoleter-sterylizator Matador MJZH firmy Bühler dezaktywuje jaja szkodników z najwyższą skutecznością DOI:


  Szkodniki i ich jaja to niepożądane zanieczyszczenia w mąkach i kaszkach oraz w wytwarzanych z nich produktach spożywczych. Zakłady młynarskie mają różne możliwości, aby nie dopuszczać do rozwoju szkodników i ich jaj w urządzeniach oraz produktach. Do dezaktywacji szkodników i ich jaj w produkcie konieczne jest zastosowanie entoleterów- sterylizatorów. Tylko najlepsza możliwa jakość mąki i kaszki umożliwia użytkownikom młynów oraz ich klientom produkcję doskonałych przetworów. Istotnym wyzwaniem, przy dążeniu do osiągnięcia najwyższej jakości, jest produkcja przetworów wolnych od żywych szkodników oraz dezaktywacja jaj szkodników, które zagrażają bezpieczeństwu żywności. Do bezpiecznej dezaktywacji jaj szkodników potrzeba rozwiązań, które umożliwiają płynne włączenie w procesy przetwórcze i które przy minimalnym zużyciu energii oferują równocześnie maksymalną zdolność przepustową oraz bezpieczeństwo procesu. Istotne jest jednakże, aby nie zmieniać funkcjonalności mąk i kaszek. Niebezpieczeństwo czyha wszędzie Szkodniki i jaja szkodników to podstępny "przeci[...]

Worki otwarte czy worki wentylowe? DOI:


  W przemyśle przetwórczym zbóż lub w branży paszowej na decyzję o stosowaniu worków wentylowych lub otwartych do pakowania przetworów mają wpływ różne czynniki. Trend idzie w kierunku worków otwartych. W E uropie, Ameryce Północnej i Australii produkty młynarskie są w większości ładowane w samochody-cysterny jako materiał luzem. W Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji przeważa natomiast pakowanie w worki otwarte lub worki wentylowe. W ostatnich latach pojawił się jednakże wyraźny trend do przechodzenia z worków wentylowych na worki otwarte. Za stosowaniem tych ostatnich przemawiają przede wszystkim ich ogólna dostępność i niskie ceny, optymalne napełnianie oraz szczelne, niepylące zamknięcia, jak również trend w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa żywności. Nie wszystkie worki są takie same W przeciwieństwie do worków otwartych w workach wentylowych górna część jest niemal całkowicie zamknięta. Worek wentylowy ma tylko jeden mały otwór, tzw. "wentyl" do napełniania. Po napełnieniu worka ciśnienie wewnątrz zamyka wentyl, uniemożliwiając wypływanie produktu. Worki otwarte mają zamknięte spody i boki i mogą być produkowane z p[...]

Gdy w otrębach jest jeszcze za dużo skrobi DOI:


  Za dużo resztek skrobi w otrębach oznacza dla młynarza "rezygnację" z zysku. Bühler, dzięki swojej technologii pomiaru online, oferuje równocześnie dwie drogi wyjścia z tego "zaułku skrobiowego": multianalizator NIR MYRG do pracy online lub kolorymetr i urządzenie do pomiaru pstrocin MYH B. Obie metody mierzą i sygnalizują, bez straty czasu, wzrost skrobi resztkowej i umożliwiają dokonanie niezwłocznej korekty. W branży młynarskiej pojęcie "stopień wymielenia" opisuje ilość mąki, która zostaje wyprodukowana ze 100 kg zboża. W nowoczesnym zakładzie młynarskim stopień wymielenia jest ustalany poprzez analizatory wyciągu, które monitorują produkcję w sposób ciągły. Przy produkcji jasnych mąk celem każdego młynarza jest oddzielenie możliwie jak najwięcej cząstek bielma z wnętrza ziarna od cząstek okrywy (otrąb). Otręby to w młynarstwie produkt uboczny, który można stosować lub sprzedawać [...]

Nowa generacja wag "Tubex", typoszereg firmy Bühler DOI:

Czytaj za darmo! »

W produkcji wyrobów spożywczych i paszowych wagi odgrywają kluczową rolę. Aby w każdym czasie móc określić wyciąg oraz panować nad kosztami, musi istnieć możliwość precyzyjnego oznaczania ciężarów surowców i produktów gotowych w każdym punkcie łańcucha przetwórczego. Wprowadzając model "Tubex" firma Bühler lansuje teraz nową, gruntownie zmienioną generację wag. Istotną cechą wag "Tubex" są znacznie zredukowane koszty energii, wysokie bezpieczeństwo żywności oraz nowe sterowanie oferujące liczne nowe funkcjonalności. Bez sprężonego powietrza i duża oszczędność energii Zasuwy i klapy są w wagach zwykle uruchamiane za pomocą[...]

Rozwiązania firmy Bühler dla transportu pszenicy i żyta - przenośnik TUBO LBGA DOI:


  Elastyczny, delikatny i energooszczędny.Innowacyjny system przenośników TUBO LBGA rewolucjonizuje transport materiałów w młynach. W przeciwieństwie do konwencjonalnych mechanicznych lub pneumatycznych systemów transportu, ziarno, śruta, semolina bądź mąka nie są już ciągnięte, ale płynnie popychane przez elementy TUBIT. Rezultat: delikatne przenoszenie materiału, brak utraty masy w wyniku odwodnienia, poprawa warunków sanitarnych, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz możliwość elastycznego projektowania instalacji. Ponadto system TUBO eliminuje konieczność stosowania dodatkowych środków ochrony przeciwwybuchowej, ponieważ jest to transport zamknięty, z małą prędkością.Delikatne i energooszczę[...]

 Strona 1