Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Jastrzębska "

Precyzja wyników oznaczania zawartości białka i ilości glutenu za pomocą urządzeń pomiarowych techniki NIR DOI:


  Ziarno zbóż jest surowcem naturalnym, bardzo niejednorodnym pod względem cech fizycznych i składu chemicznego. Nawet ziarno tej samej odmiany danego rodzaju zboża jest zróżnicowane jakościowo, w zależności od roku zbioru ziarna i rejonu uprawy, a także zastosowanej agrotechniki. Ziarno przeznaczone na cele konsumpcyjne, paszowe lub przemysłowe, powinno charakteryzować się określoną jakością, homogeniczną w całej partii towaru i powtarzalną w kolejnych dostawach. Wymagania jakościowe w odniesieniu do wartości technologicznej ziarna pszenicy przeznaczonego na cele konsumpcyjne i paszowe określane są za pomocą wielu wyróżników jakościowych. Zawartość białka jest obecnie najpowszechniej uwzględnianym parametrem w kontraktach w handlu na rynku światowym i unijnym. W Polsce, zwłaszcza przy zakupie ziarna pszenicy do młynów, często uwzględniany jest także parametr ilości glutenu. Nie zawsze można bowiem zagwarantować odpowiedni poziom ilości glutenu w produkowanej mące pszennej, na bazie określenia danego poziomu zawartości białka w ziarnie pszenicy. Wzajemna relacja ilości glutenu i zawartości białka, tak w ziarnie pszenicy, jak i w uzyskanej z niego mące, jest zmienna w latach co wynika z faktu iż nie wszystkie białka zawarte w ziarnie są białkami glutenowymi. W określonych warunkach pogodowych oraz przy zastosowanej agrotechnice, zwłaszcza w zależności od nawożenia azotowego, w ziarnie danej odmiany pszenicy wytwarzana jest nie tylko różna zawartość białka ogółem ale także różna proporcja zawartości jego poszczególnych frakcji, w tym także białek glutenowych. Metody oznaczania ww. wyróżników jakościowych, jak i innych parametrów charakteryzujących wartość technologiczną ziarna pszenicy i mąki pszennej, ZBOZOWO 1/2018 17 MŁYNARSKI PRZEGLAD NAUKA - NAUKA - NAUKA - NAUKA - NAUKA - NAUKA Tabela 1. Dopuszczalne maksymalne błędy pomiarowe uwzględniane przy sprawdzaniu prawidłowości wskazań analizatorów NIR stosowa[...]

 Strona 1