Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Cezary Bryczek"

Nowe wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa cybernetycznego przez operatorów usług kluczowych DOI:10.15199/74.2018.6.10


  Rozwój nowych technologii i standardów spowodował z jednej strony ograniczenie kosztów eksploatacji związanych z przejazdami inżynierów na stacje energetyczne, uproszczenie infrastruktury komunikacyjnej, zwiększenie niezawodności i interoperacyjności pomiędzy urządzeniami różnych producentów, z drugiej strony - zwiększyła się możliwość pojawienia zagrożenia w postaci różnego rodzaju incydentów bezpieczeństwa, mających niekorzystny wpływ na infrastrukturę i urządzenia zainstalowane na stacjach energetycznych, w zakładach przemysłowych, kopalniach, elektrowniach, a także na bezpieczeństwo i życie ludzi. Przykładami incydentów cybernetycznych odnotowanych w przeszłości są: ● StuxNet Worm (rok 2010) - atak na irańską elektrownię atomową w mieście Bushehr, gdzie w różnym stopniu zostały uszkodzone wirówki wzbogacające uran. Według analizy specjalistów firmy Symantec Stuxnet zaraził ok. 100 tys. komputerów na całym świecie, 60 tys. w Iranie - szczególnie centralnych systemów komputero- Mgr inż. Cezary Bryczek (cezary.bryczek@ge.com) - GE Power Sp. z o.o., Wałbrzych Rys. 1. Przykłady ataków cybernetycznych Fig. 1. Examples of cyber attacks wych w obiekcie jądrowym Bushehr. ● Rok 2014 - atak na niemiecką hutę stali, który polegał na przejęciu kontroli nad procesem produkcyjnym i awaryjne wyłączenie wielkiego pieca hutniczego. Atak spowodował poważne uszkodzenie infrastruktury i bardzo duże straty materialne. ● BlackEnergy i KillDisk (rok 2015) - atak na ukraińską sieć energetyczną, co skutkowało kilkugodzinną przerwą w dostawach prądu, która dotknęła od 80 tys. do 700 tys. odbiorców energii elektrycznej. Atakujący zablokowali możliwość zdalnego przywrócenia systemu, a także przeprowadzono atak DDoS na centrum obsługi klienta, opóźniając dotarcie informacji o blackoucie i uzyskanie informacji zwrotnej, co się stało. Biorąc po uwagę wyżej wymieniony przykład ataku na ukraińską sieć ener66 Rok L[...]

 Strona 1