Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Angelika WOŚ"

Wpływ niskotemperaturowej plazmy na właściwości cienkich folii stosowanych do zabezpieczania ogniw fotowoltaicznych DOI:10.15199/48.2018.10.50

Czytaj za darmo! »

Obecnie głównie wykorzystywanymi źródłami energii są paliwa kopalne, do których zalicza się przede wszystkim węgiel, ropę naftową oraz gaz ziemny. Poważną wadę ich stosowania jest fakt, że są one nieodnawialnymi źródłami energii oraz negatywnie wpływają na środowisko naturalne przez emisję do atmosfery gazów cieplarnianych. Wykorzystywanie przez ludzi tych zasobów jest znacznie szybsze niż ich ponowne uzupełnianie. Rozwijająca się gospodarka, rosnąca liczba ludności i postęp techniczny powodują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną nieustannie wzrasta. W związku z tym, tak ważne są badania mające na celu znalezienie alternatywnych, odnawialnych, tanich i czystych źródeł energii. Aktualnie duże możliwości wytwarzania energii elektrycznej daje energetyka rozproszona, bazująca na technologiach takich jak fotowoltaika, energetyka wodna, wiatrowa czy geotermalna. Mówiąc o energetyce fotowoltaicznej należy pamiętać, iż popularne krystaliczne ogniwa krzemowe nie są jedynymi stosowanymi obecnie rozwiązaniami. Ogniwa tego typu należą do pierwszej generacji ogniw słonecznych, charakteryzują się wysoką sprawnością (ponad 20%), ale również wysokim kosztem produkcji. Innym rozwiązaniem źródeł energii są ogniwa nieorganiczne, w których wykorzystuje się przykładowo tellurek kadmu (CdTe), krzem amorficzny bądź mieszaninę miedzi, indu, galu i selenu (CIGS). Cechą charakterystyczną tych ogniw jest bardzo mała grubość warstwy półprzewodnika, który odpowiada za absorbcję światła (rzędu milionowych części metra). Ogniwa tego typu są tańsze w produkcji, jednakże wykazują niższą sprawność (7-15%). Udział procentowy ogniw nieorganicznych na rynku jest nadal najwyższy. Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się ogniwa organiczne. Do ich zalet można zaliczyć między innymi elastyczność i obniżoną masę. Jednakże ogniwa słoneczne oparte na komponentach organicznych cechują się niską sprawnością. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w wyni[...]

 Strona 1