Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Barciński"

Systemy chłodzenia szaf sterowniczych DOI:


  Nowoczesne instalacje przemysłowe nie mogą funkcjonować bez zaawansowanych systemów informatycznych. Te natomiast wymagają odpowiednio wydajnych, elektronicznych systemów komputerowych. A systemy komputerowe muszą być sprawnie chłodzone, by nie ulegały przegrzaniu. W środowisku przemysłowym elektronikę odpowiadającą za sterowanie najczęściej umieszcza się w szafach sterowniczych i to właśnie systemy chłodzenia takich szaf są tematem niniejszego artykułu. Słowa kluczowe: systemy chłodzenia, systemy chłodzenia szaf sterowniczych, szafy sterownicze Immanentną cechą każdej elektroniki jest to, że się nagrzewa. Energia pobierana z sieci zasilającej w postaci prądu elektrycznego praktycznie w całości zamieniana jest na ciepło - jedyny wyjątek stanowią elementy świecące, choć w zamkniętej szafie również światło jest pochłaniane przez obudowę i zamieniane na ciepło. Jednocześnie poszczególne urządzenia elektroniczne mają swoją graniczną temperaturę pracy. Wykroczenie poza nie może spowodować ich wadliwą pracę, automatyczne wyłączenie lub uszkodzenie. Co więcej, niższa temperatura otoczenia pozwala uzyskać niższą temperaturę pracy płytek drukowanych, a to zazwyczaj skutkuje wydłużoną żywotnością sprzętu. W rzeczywistości współczynnik MTBF (Mean Time Between Failures) urządzeń elektronicznych podawany jest dla warunków działania w temperaturze pokojowej. Jeśli natomiast sprzęt pracuje w podwyższonej temperaturze, jego kondensatory elektrolityczne szybciej wysychają, a w niektórych przypadkach mogą pojawić się nawet wewnętrzne uszkodzenia w układach scalonych. Szacuje się, że stała praca urządzeń elektronicznych w podwyższonej o 10 °C temperaturze skraca ich żywotność o połowę. RÓŻNE RODZAJE INSTALACJI CHŁODNICZYCH Z wymienionych powyżej względów wynika konieczność zapewnienia odpowiedniego chłodzenia urządzeń elektronicznych, zamontowanych w szafach sterowniczych. To, jaki rodzaj instalacji będzie wystarczający, [...]

 Strona 1