Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał PAROL"

Optimal operation control of low voltage microgrids in rural areas functioning on the basis of centralized control logic DOI:10.15199/48.2018.03.26

Czytaj za darmo! »

Low voltage microgrid is the autonomous power generation and distribution micro-system [1], in which there are sources of electricity and heat (microsources - MS), electricity storage units (ES) and heat storage unites (HS), controllers (power electronics converters), heat recovery devices, as well as electricity loads and heat loads. Among electricity storage units we can distinguish: battery energy storages, super (ultra) capacitors and flywheels. Electricity loads can be divided into non-controllable loads (NCL) and controllable loads (CL). Most of MSs, ESs and CLs are integrated with microgrids via the specialized power electronics interfaces. The concept of the microgrid has been presented in many literature sources, among others in [1-6]. These micro-systems can operate in synchronous (parallel) mode with distribution grids of electricity utilities, as well as in island mode. In both modes, setting the operating points of MSs, ESs and CLs is one of essential problems of control. To solve this problem it is necessary to develop proper control algorithms (strategies) [7-11]. In island mode of microgrid operation it is necessary to ensure a balance between generated and consumed electricity within this micro-system. These issues have been described e.g. in [12]. In [5, 13] optimization of operating points of microsources in order to minimize microgrid operation costs has been discussed in detail. In [13] another criteria - minimization of total active power losses in microgrid has been also presented. In turn the problem of exchange of electricity between microgrid and distribution grid of electricity utility has been formulated and solved in [5, 6, 14]. The optimization task, optimum control algorithm and general considerations concerning implementation of control algorithm have been presented in the paper in detail. Description of Low Voltage Microgrids in Rural Areas Very good characteristics of different kinds of mi[...]

Interaktywne narzędzie do planowania optymalnych struktur nowoprojektowanych mikrosieci niskiego napięcia DOI:10.15199/48.2018.07.43

Czytaj za darmo! »

Projektowanie i budowa mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich w ramach rozwoju terenowych sieci dystrybucyjnych jest jedną z najczęściej rozpatrywanych koncepcji modernizacyjnych w kontekście wdrażania idei Smart Power Grids. Z danych zawartych w [1] wynika, że przeważająca część obszaru Polski, jak i Europy to obszary o charakterze wiejskim. Obszary te charakteryzują się stosunkowo niskim zagęszczeniem infrastruktury elektroenergetycznej. Odległości pomiędzy odbiorcami końcowymi a głównymi punktami zasilającymi są na ogół dość duże, a sieć dystrybucyjna posiada strukturę promieniową. Wystąpienie zakłócenia w pojedynczej linii SN może skutkować utratą zasilania odbiorców na bardzo rozległym obszarze. Aby ograniczyć skutki awarii, część odbiorców we własnym zakresie instaluje rozproszone źródła energii, które, w razie utraty zasilania z sieci dystrybucyjnej, zapewnią pokrycie zasilania dla własnych potrzeb. Kolejnym krokiem w rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej na obszarach wiejskich jest właśnie powstanie mikrosieci integrującej ze sobą prosumentów, odbiorców i wytwórców energii elektrycznej. Realizowany w latach 2016 - 2018 międzynarodowy projekt badawczy RIGRID (ang. Rural Intelligent Grid) miał za zadanie m.in. opracowanie algorytmów i opartych na nich programów komputerowych do optymalnego projektowania i sterowania pracą tego typu sieci. Głównym celem wspomnianego projektu było opracowanie systemu informatycznego, wspierającego projektantów i operatorów mikrosieci w zakresie optymalizacji pod kątem wybranej funkcji celu, przy jednoczesnym spełnieniu ograniczeń technicznych, ekonomicznych i społecznych. Opracowane rozwiązania informatyczne zostały przetestowane w instalacji demonstracyjnej zlokalizowanej na terenie gminy Puńsk w północno-wschodniej Polsce [2]. Jak już wspomniano, prace badawcze były zasadniczo prowadzone w dwóch obszarach: optymalizacji struktur nowoprojektowanych mikrosieci nis[...]

 Strona 1