Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata DANILCZUK"

Fantomy do testowania systemów obrazowania medycznego w PET na przykładzie fantomu Jaszczaka DOI:10.15199/48.2018.08.26

Czytaj za darmo! »

Ze względu na stopień zaawansowania aparatury diagnostycznej w medycynie istotną kwestią staje się utrzymanie wysokiej sprawności jej istotnych podzespołów. Narodowe Stowarzyszenie Producentów Aparatury Elektronicznej (NEMA) i Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) podjęły się stworzenia wytycznych określających zakres, metodykę oraz harmonogram testów kontroli jakości w diagnostyce obrazowej. Zdefiniowano szereg wymogów dotyczących procedur testowych. We współpracy m.in. z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) oraz Europejskim Towarzystwem Medycyny Nuklearnej powstały normy dotyczące poddziedziny obrazowania medycznego zwanej medycyną nuklearną. W artykule opisano metody kontroli jakości aparatury PET/CT oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa i jakości badań klinicznych. Przedstawiono wyniki przykładowego testu na podstawie całościowego testu działania systemu obrazującego za pomocą fantomu Jaszczaka. Metoda diagnostyczna PET i fuzja PET/CT Diagnostyka obrazowa metodą emisyjnej tomografii pozytonowej (ang. positron emission tomography, PET) wykorzystuje zjawisko anihilacji pozytonów. Na skutek rozpadu typu β+ pierwiastka promieniotwórczego emitowane są; pozyton i neutrino. Powstające wskutek rozpadu pozytony mają w tkance niewielki zasięg ulegają anihilacji napotykając na swojej drodze elektrony. Efektem anihilacji cząstek jest powstanie dwóch kwantów promieniowania gamma. Rozchodzą się one w przeciwnych kierunkach, tworząc kąt 180°. Każdy z powstałych kwantów ma energię 511 keV. Na podstawie rejestracji par fotonów w tym samym czasie, na przeciwległych detektorach skanera PET, określana jest przybliżona lokalizacja, w której nastąpiła anihilacja pozytonów. Zjawisko zarejestrowania par kwantów niemal jednocześnie (kilkanaście nanosekund różnicy) określa się koincydencją par fotonów. Kwanty, dla których nie zachodzi koincydencja są ignorowane. Po podaniu radiofarmaceutyku w ciele pacjenta zachodzi [...]

 Strona 1