Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Niccolo Isoli"

Koncepcja zero-energetycznej stacji gazowej dla przemysłu gazowniczego DOI:10.15199/17.2018.4.1


  Stacja gazowa jest to zespół urządzeń technologicznych służących do redukcji ciśnienia oraz pomiaru wybranych parametrów przepływającego gazu. W stacji gazowej, redukcyjno-pomiarowej, dokonuje się dwóch podstawowych czynności: redukuje i stabilizuje ciśnienie gazu na określonym poziomie, wymaganym na wyjściu stacji, niezależnie od wartości strumienia przepływającego gazu i wahań ciśnienia wejściowego. Redukcja ciśnienia gazu, polegająca na dławieniu przepływu gazu w zaworach redukcyjnych, jest procesem izentalpowym. W reduktorze odbywa się adiabatyczne rozprężanie gazu bez wykonywania pracy, z jednoczesnym spadkiem temperatury gazu na skutek efektu Joule’a-Thomsona. Zjawisko to określa się ilościowo stosunkiem spadku temperatury do spadku ciśnienia gazu, czyli inaczej spadkiem temperatury przypadającym na jednostkowy spadek ciśnienia. Silne ochładzanie się gazu, przy redukcji ciśnienia na stacji gazowej jest zjawiskiem niepożądanym, gdyż może powodować wadliwe działanie reduktora na skutek oddziaływania niskiej temperatury na membranę. Poza tym ochłodzenie gazu, zawierającego większe ilości wilgoci, może powodować wydzielanie się i zamarzanie kondensatów oraz powstawanie hydratów i osadzanie się ich w urządzeniu sterującym i gnieździe zaworu. W granicznym przypadku może to powodować zablokowanie przepływu gazu przez reduktor. Z wymienionych powodów, w celu zapobieżenia zbyt silnemu ochładzaniu się gazu ziemnego przy redukcji ciśnienia, stosowane jest ogrzewanie gazu przed redukcją. Do podgrzewania gazu stosuje się najczęściej wymiennik płaszczowo- rurowy, ogrzewany przez gorącą wodę, przygotowaną w kotłowni gazowej. Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania gazu jest znaczącym elementem bilansu energetycznego stacji, a koszty podgrzewania gazu mają dominujący udział w kosztach eksploatacji stacji. Badania wykazują, że w warunkach polskich ilość gazu potrzebna do produkcji ciepła na potrzeby podgrzewania gazu w stacji g[...]

 Strona 1