Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Franieczek"

Porównanie metod do wyznaczania przepływu obliczeniowego wody w obiektach przedszkolnych DOI:10.15199/17.2018.7.3


  Przedszkole, to instytucja opiekuńczo - wychowawcza, przystosowana dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku nauki w szkole podstawowej. Placówka powinna zapewniać dzieciom odpowiednie warunki, które pozwolą na ich prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny oraz społeczny [8, 10]. Z tego względu obiekty przedszkolne powinny spełniać szereg wymagań, takich jak: zapewnienie odpowiedniego czasu nasłonecznienia, dostosowanie powierzchni użytkowej, elementów konstrukcji budowlanej oraz wyposażenia węzłów sanitarnych [12, 15]. Bardzo istotne jest również prawidłowe zaprojektowanie instalacji wodociągowej mającej bezpośredni wpływ na utrzymanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w obiekcie. Do tego celu należy uwzględnić wiele czynników takich jak: liczba przyborów sanitarnych, liczba osób (dzieci i personelu) wraz z podziałem na grupy, godziny i czas funkcjonowania przedszkola, harmonogram pracy i wynikający z niego zakres obowiązków opiekunów i pracowników. Inaczej bowiem będą kształtowały się przepływy wody w obiektach pracujących przez 3, 4, 5 a nawet 8 lub 10 godzin. Ponadto mogą również istnieć budynki, których pierwotne przeznaczenie było inne, lecz z czasem zostały przekształcone na placówki wychowawcze. Uwzględnienie powyższych czynników zawsze wiąże się z wykorzystaniem stosownych przepisów (Rozporządzeń, norm i wytycznych projektowych) potrzebnych do prawidłowego zaprojektowania instalacji wodociągowej (przewodów, armatury, urządzeń pomiarowych i zabezpieczających, podwyższających ciśnienie oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej). Do tego celu należy w pierwszej kolejności posłużyć się zależnością do wyznaczenia przepływu obliczeniowego. Na jego wartość składa się zwykle liczba przyborów oraz wypływy normatywne z punktów czerpalnych. Wytyczne projektowe podają, że na 15 dzieci (w wieku od 3 do 6 lat) powinny przypadać: co najmniej jedna miska ustępowa (o wysokości 32-35cm), jedna umywalka (o wysokości [...]

Zużycie wody w obiektach przedszkolnych na podstawie kilkudziesięcioletniej zmienności zapotrzebowania na wodę dla budynków mieszkalnych DOI:10.15199/17.2018.8.3


  Właściwe określenie zużycia wody w obiektach o różnym przeznaczeniu, może przysparzać sporo problemów. Istnieje wiele przepisów i opracowań literaturowych, które ułatwiają wyznaczenie zapotrzebowania na wodę. Do tego celu wykorzystywany jest zwykle przelicznik, który opiera się na decymetrach bądź metrach sześciennych, przypadający na jednostkę odniesienia (1 mieszkańca, ucznia, dziecko, osobę zatrudnioną, itp.). Znając powyższe dane można uzyskać konkretną wartość liczbową. Trzeba jednak pamiętać, że może mieć na nią wpływ bardzo wiele czynników, mocno uzależnionych od postępującego rozwoju cywilizacyjnego. Przykładowo w budynkach mieszkalnych na jej wartość istotny wpływ mają w głównej mierze działania związane z oszczędzaniem wody, m.in.: - rosnące ceny za uzdatnianie i dostawę wody, - wprowadzenie indywidualnego rozliczania odbiorców (montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych) [16, 17, 20], - wyposażenie baterii czerpalnych w dławiki i perlatory, a w kolejnych latach montaż zaworów czasowych i bezdotykowych [15, 17], - wymiana tradycyjnych misek ustępowych stosowanych do lat 90 (z tzw. górnopłukiem) na kompaktowe, które posiadają zbiorniki o mniejszych pojemnościach, stale obniżanych wraz z rozwojem nowych technologii [17], - wyposażenie misek ustępowych w przyciski dwudzielne lub z funkcją zatrzymywania przepływu wody, - usprawnienie układów i obiegów przygotowania ciepłej wody użytkowej [15], - zamiana wanien na natryski z brodzikami, - kształtowanie odpowiednich nawyków dotyczących korzystania z przyborów sanitarnych w okresach przedszkolnych [4], - wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na zmniejszenie zużywanej wody w gospodarstwach domowych, np. bezdotykowe samoobsługowe myjnie samochodowe zamiast węża ogrodowego zasilanego wodą wodociągową, - rezygnacja z tradycyjnego zmywania naczyń na rzecz zmywarek, - odejście od stosowania pralek wirnikowych, - wymiana starszych pralek na urządzenia bardziej ekon[...]

 Strona 1