Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Winarski"

Wartość rzeźna i jakość mięsa tusz buhajków zakwalifikowanych w systemie EUROP do różnych klas otłuszczenia DOI:


  Od 1981 roku w krajach Unii Europejskiej obowiązuje ujednolicony system opisowy klasyfikacji handlowej tusz wołowych pod nazwą EUROP na podstawie rozporządzenia Rady EWG nr 1208/81, które w następnych latach było kilkukrotnie zmieniane i uściślane poprzez różne akty prawne Komisji Rady UE.Zasady klasyfikacji bydła w systemie EUROP obowiązują obecnie we wszystkich krajach członkowskich i mają na celu: ● ujednolicenie standardów jakości tusz, ● racjonalizację zapłaty dla producentów bydła rzeźnego, ● oddziaływanie na poprawę wartości rzeźnej i jakości mięsa wołowego na etapie hodowli i produkcji towarowej, ● ułatwienie handlu i zakupów interwencyjnych, ● umożliwienie analizy porównawczej w zakresie jakości tusz i cen skupu między państwami, regionami i rzeźniami. Podstawą klasyfikacji tusz bydła w systemie EUROP jest podział tusz na kategorie, a następnie na klasy uformowania i otłuszczenia. Wymagania dla poszczególnych klas uformowania i otłuszczenia podane są w formie opisowej i na wzorcach rysunkowych. Wymagania te dla poszczególnych klas tusz nie mają ściśle określonego powiązania z ich składem tkankowym, dlatego występują duże trudności przy rozstrzyganiu spraw spornych, a ustalona klasa tusz nie zawsze może odzwierciedlać ich rzeczywistą wartość handlową. Szczególnie dotyczy to klas otłuszczenia tusz, gdzie o klasie tuszy decyduje ocena optyczna okrywy tłuszczu podskórnego i obecności tłuszczu między żebrami. Duże trudności w prawidłowym określaniu otłuszczenia tusz potwierdzono w badaniach, w których często wykazano małe powiązania punktowej oceny otłuszczenia tusz z procentowym udziałem tłuszczu w tuszy. Zakłady mięsne, prowadzące rozliczanie dostawców żywca według klasyfikacji poubojowej przy ustalaniu cen za tusze oddzielnie premiują za klasę uformowania i otłuszczenia tusz. W klasyfikacji za uformowanie tuszy powinno się premiować producentów, którzy dostarczają bydło w wyższych klasach u[...]

Pozyskiwanie i charakterystyka jakości mięsa bizona DOI:

Czytaj za darmo! »

Obtaining and quality characteristics of bison meat.Mięso bizona jest mięsem czerwonym, ekonomicznie konkurencyjnym dla producentów zwierząt gospodarskich, ze względu na stosunkowo niskie koszty produkcji i wysoką wartość rynkową. Mięso tych zwierząt posiada wyższą wartość odżywczą (wysoki udział białka i doskonałe źródło witamin) oraz lepsze wyróżniki smakowitości (generalnie jest bardziej delikatne i soczyste) w porównaniu z wołowiną. Dlatego, też wartość żywieniowa tego surowca może być wykorzystana do promowania mięsa bizona jako alternatywnego źródła białka w diecie czło[...]

Rola opakowań aktywnych i inteligentnych w przechowalnictwie chłodzonej żywności DOI:10.15199/8.2018.5.4


  Wzrastające zainteresowanie konsumentów spożyciem świeżych produktów o wydłużonej trwałości i kontrolowanej jakości stanowi wyzwanie dla branży opakowań spożywczych. Mimo ciągłej dominacji na rynku opakowań tradycyjnych, coraz częściej stosowane są nowe materiały opakowaniowe, nowe konstrukcje opakowań i technologie pakowania. Cechy i walory opakowania nowej generacji mogą podkreślać wyjątkowość i oryginalność produktu, a tym samym świadczyć o jego jakości. W literaturze spotykane są różne określenia dotyczące nowych technologii pakowania, ale najczęściej używa się pojęć opakowania aktywne i inteligentne. Termin "opakowania aktywne" odnosi się do ochrony jakości pakowanych produktów przez zastosowanie nowoczesnych systemów, natomiast "opakowania inteligentne" stanowią na ogół uzupełnienie opakowań aktywnych, a ich rolą jest komunikacja z nabywcą [1]. MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ AKTYWNYCH I INTELIGENTNYCH Materiały stosowane w produkcji opakowań aktywnych i inteligentnych nie muszą spełniać zbyt wygórowanych wymagań. Najczęściej są to tradycyjne folie lub innego rodzaju opakowania, jednak muszą być one wzbogacone o dodatkowy element, który pozwoli na poprawę jakości i przedłużenie trwałości pakowanego produktu [6]. Na europejskim rynku dostępnych jest już kilka rodzajów aktywnych materiałów, które można wykorzystać w opakowaniach. Pochłaniacze stanowią grupę materiałów, których celem jest zaadsorbowanie z żywności substancji niepożądanych. Jednym z najczęściej stosowanych są polimerowe włókna o długości 6 i średnicy 0,025 mm połączone w procesie produkcji z włókniną i celulozą, co zapobiega przedostania się polimeru do żywności. Czyste włókna celulozowe nie są traktowane jako aktywne składniki, pomimo że są celowo dodawane jako pochłaniacz wilgoci, wynika to z ich naturalnych właściwości, a nie celowego dodatku jako substancji aktywnych [16]. Istnieją też rozwiązania konstrukcyjne opak[...]

 Strona 1