Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Adamowicz-Łogwińska"

Metody pakowania mięsa i wyrobów mięsnych DOI:


  Methods of packing meat and meat products.Dobór metody i rodzaju opakowania w przemyśle mięsnym ma szczególne znaczenie ze względów nie tylko na termin przydatności do spożycia, ale również atrakcyjność produktu pod względem wizualnym. Zastosowane materiały opakowaniowe muszą spełniać ściśle określone regulacje prawne pod względem kontaktu materiałów opakowaniowych z żywnością oraz posiadać odpowiednie właściwości wytrzymałościowe. Zastosowanie odpowiedniej metody pozostaje w rękach producentów wyrobów mięsnych. Do najpopularniejszych metod należy zaliczyć pakowanie próżniowe, pakowanie MAP oraz stosowanie tzw. opakowań aktywnych. Słowa kluczowe: opakowania, MAP, pakowanie próżniowe, opakowania aktywne The selection of the method and type of packaging in the meat industry is of special importance due for reasons not only of the shelf life, but also the visually attractiveness of the product. The packaging materials used must meet strictly defined legal regulations regarding the contact of packaging materials with food as well as have appropriate strength properties. The application of the appropriate method remains in the hands of meat producers. The most popular methods include vacuum packaging, MAP packaging and the use of active packaging. Keywords: packaging, MAP, vacuum packaging, active packaging. Wybór metody pakowania mięsa lub wyrobów mięsnych, najczęściej plasterkowanych, uzależniony jest przede wszystkim od grupy docelowej potencjalnych klientów. Na rynku istniej wiele urządzeń do pakowania porcji przeznaczonych dla gospodarstw małych (jedno lub dwuosobowych) lub pakowania małych porcji wędlin drogich (case-ready), dla odbiorców hurtowych istnieje możliwość pakowania w wielopaki, najczęściej czteropaki, np.: mięso [...]

 Strona 1