Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna RU DAWSKA"

WPŁYW KĄTA ZUKOSOWANIA PRÓBEK NA WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH BLACH ZE STOPU ALUMINIUM EN AW-5754 DOI:


  Wytrzymałość połączeń klejowych zależy od wielu czynników technologicznych, konstrukcyjnych, materiałowych oraz eksploatacyjnych [4-6, 9]. Wykonanie prawidłowego połączenia klejowego wiąże się z koniecznością poznania różnych zagadnień technologii klejenia oraz stosowania się do wytycznych obejmujących konkretny rodzaj przygotowywanego połączenia. Ważne jest, aby poznać właściwości oraz rodzaj łączonych elementów, ponieważ to od nich zależą dalsze czynności procesu klejenia. Czynniki konstrukcyjne, takie jak kształt oraz wymiary konstrukcji połączenia klejowego wpływają na dobór odpowiedniej metody nakładania masy klejowej, wartości nacisku oraz użycia odpowiedniego oprzyrządowania technologicznego [8]. Warunki eksploatacji połączenia klejowego, czyli obciążenia oraz środowisko decydują m.in. o przyjęciu rozwiązania konstrukcyjnego oraz wyborze odpowiedniego kleju. Czynniki konstrukcyjne w istotny sposób wpływają na wytrzymałość połączeń klejowych [1, 3, 4], dlatego ważna jest ich wcześniejsza analiza. W pracach [2, 6] przedstawiono wyniki badań połączeń klejowych jednozakładkowych, wskazujących na to, że kąt ukosowania łączonych próbek korzystnie wpływa na zwiększenie wytrzymałości takich połączeń nawet o 30% (w przypadku połączeń klejowych zakładkowych zukosowanych). Zukosowanie łączonych elementów przyczynia się do zmiany sztywności połączenia w strefi e przykrawędziowej, dzięki czemu następuje zmniejszenie spiętrzenia naprężeń w takich połączeniach, co pozytywnie wpływa na wzrost wytrzymałości połączeń zakładkowych. Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu kąta zukosowania próbek wykonanych ze stopu aluminium EN AW-5754 o grubości 2 mm na wytrzymałość połączeń klejowych sklejonych doczołowo. Zukosowanie dotyczy zmiany kształtu na szerokości (oraz długości) łączonych próbek. Badania doświadczalne Materiał i kształt łączonych próbek Do wykonania połączeń klejowych wykorzystano próbki wykonane z blachy ze stopu al[...]

 Strona 1