Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogusława Górka"

Separation and identification of biologically active compounds from algae and their use in nutrition of plants. Wyodrębnienie i identyfikacja substancji biologicznie czynnych z glonów oraz ich zastosowanie w żywieniu roślin


  A review, with 44 refs., of phytohormones, polysaccharides, sterols and betains contained in algal exts. Methods for recovering, anal. and use of the compds. in agriculture were also presented. Rozwój współczesnych technologii uprawy roślin sprawił, że obok tradycyjnego stosowania nawozów mineralnych, coraz częściej przeprowadza się zabiegi nawozowe z użyciem specyficznych związków fitoaktywnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się substancje promujące wzrost uprawianych roślin, pozyskiwane ze źródeł naturalnych. W tej grupie coraz bardziej rozpowszechnione stają się preparaty zawierające substancje biologicznie czynne pochodzenia glonowego z powodzeniem stosowane w rolnictwie. Postęp technologiczny umożliwił zastąpienie przestarzałych i nieekonomicznych metod ekstrakcji rozpuszczalnikowych, nowymi, znacznie bardziej przyjaznymi dla środowiska i bardziej opłacalnymi procesami, które pozwalają na uzyskanie satysfakcjonujących zawartości związków aktywnych w ekstraktach glonowych. Ponadto dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod analitycznych do określenia zawartości substancji stymulujących wzrost i rozwój roślin, możliwe staje się oszacowanie efektów zastosowania preparatów, zawierających naturalne fitostymulanty pozyskane z glonów.Glony (algi) s. organizmami fotosyntetyzuj.cymi, sk.adaj.cymi si. albo z pojedynczych komorek (glony jednokomorkowe), ktore mog. organizowa. si. w kolonie, albo tworz. organizmy wielokomorkowe, w ktorych strukturze grupy wyspecjalizowanych komorek mog. pe.ni. funkcje prostych tkanek. Wielko.. tych ro.lin waha si. w granicach 3.10 ?Ęm dla glonow jednokomorkowych i osi.ga nawet 70 m, w przypadku glonow morskich rosn.cych z szybko.ci. 0,5 m/dzie.. Algi wyst.puj. powszechnie w morzach, rzekach, jeziorach i na terenach nadbrze.nych oraz w wilgotnej glebie, czyli praktycznie w ka.dym [...]

 Strona 1