Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR PRZELASKOWSKI"

Uproszczone wspomaganie obrazowej diagnostyki medycznej

Czytaj za darmo! »

Systemy komputerowego wspomagania obrazowej diagnostyki medycznej (w skrócie CAD - Computer Aided Diagnosis) są w intensywnie rozwijającej się radiologii cyfrowej najbardziej zaawansowaną próbą komputerowej asystencji przy niezwykle odpowiedzialnej i trudnej pracy opisu badań. Ich celem jest wsparcie lekarzy na poziomie gromadzenia i percepcji wszelkiej dostępnej informacji diagnostycznej, a także przy detekcji obszarów podejrzanych, określaniu ich cech oraz skutecznym rozpoznaniu przypadków patologii. Niewątpliwe sukcesy Ze względu na wyjątkowe trudności, występujące w opisie przeglądowych badań mammograficznych, wspomaganie diagnostyki raka sutka stało się pierwszym istotnym obszarem zastosowań. Pierwszym narzędziem CAD, które w 1998 roku uzyskało aprobatę US FDA1) do zastosowań klinicznych był ImageChecker firmy R2 Technology. Zasadniczym jego zadaniem była detekcja skupisk mikrozwapnień oraz guzów na podstawie skanowanych mammogramów. W kolejnych latach certyfikat FDA uzyskały kolejne systemy do mammografii, m.in. SecondLook firmy CADx Medical Systems (2002 rok), Mammo- Reader firmy iCAD (2002), KO DAK Mammography Computer- Aided Detection System proponowany przez Carestream Health do mammografii analogowej (2004). Doskonalonym narzędziom wspomagania cyfrowej diagnostyki mammograficznej towarzyszyły nowe systemy, które służyły poprawie percepcji zmian w sonomammografii (B-CA D firmy Medipattern, detekcja i opis przede wszystkim guzów, akceptacja FDA w 2005) oraz w badaniach MRI sutka (CA D stream firmy Confirma, AuroraCA D firmy Aurora Imaging Technology, SpectraLook firmy iCAD i inne). Kolejnym, bardzo istotnym obszarem zastosowań CAD jest wspomaganie diagnostyki raka płuc. Jako modalność obrazowania wykorzystuje się tutaj radiografię klatki piersiowej oraz CT płuc. W rentgenografii automatyczna detekcja i charakterystyka guzków jest możliwa za pomocą takich narzędzi, jak Rapid Screen CA D firmy Riverain Medical (pie[...]

Kompresja i transkodowanie medycznego wideo - metody kontroli jakości danych

Czytaj za darmo! »

Medyczne badania wideo są coraz częściej wykorzystywane w diagnostyce obrazowej. Obrazowe sekwencje czasowe pochodzą przede wszystkim z badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia, itp.), laparoskopii, angiografii, badań ultrasonograficznych (typowe badanie w projekcji B, kolorowego dopplera, power dopplera, badania kontrastowe itp.), tomograficznych badań dynamicznych (t[...]

Falkowe aproksymacje obrazów

Czytaj za darmo! »

W różnego typu zastosowaniach multimedialnych, widzenia maszynowego, obrazowania medycznego, przemysłowych, szczególnego znaczenia nabierają metody reprezentacji danych obrazowych. Treść przypisana zbiorowi czy strumieniowi danych, odgrywająca kluczową rolę w przekazie informacji, związana jest bezpośrednio z naturą danych, określonym przeznaczeniem, intencjami nadawcy czy specyfiką rejestrowanego zjawiska. Jednak kluczowym warunkiem udanego przekazu informacji jest znaczenie zawartej w danych treści, której reprezentacja winna umożliwić skuteczną jej wizualizację w sposób zgodny ze zdolnościami percepcji treści przez odbiorcę. Semantyka, czyli znaczenie danych, formułuje treść przekazu, a ta w mniejszym lub większym stopniu kształtuje użyteczną dla odbiorcy informację. Inform[...]

Monitor Udaru jako narzędzie wspomagania diagnostyki badań TK mózgu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiona w tej pracy koncepcja Monitora Udaru ma na celu wsparcie diagnostyki wczesnego udaru mózgu, szczególnie dla przypadków niemych w rutynowej diagnostyce z wykorzystaniem tomografii komputerowej (TK). Celem jest rozpoznanie/potwierdzenie przypadków udaru niedokrwiennego warunkujące lub wykluczające skuteczne leczenie trombolityczne. Jest to szczególne zastosowanie metod komputerow[...]

Zintegrowany system wspomagania diagnostyki mammograficznej

Czytaj za darmo! »

Konieczność komputerowego wspomagania diagnostyki mammograficznej wynika z faktu, że uchodzi ona w radiologii za najtrudniejszą, a liczba popełnianych błędów w badaniach przesiewowych sięga nawet kilkudziesięciu procent. Pierwsze narzędzia CAD zaakceptowane przez amerykański urząd standaryzacyjny FDA (Food and Drug Administration) dotyczyły mammografii (1998 rok). Coraz powszechniej są one [...]

 Strona 1