Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"A Sokalska"

Wyroby do zabezpieczania niecek basenów kąpielowych pod wykładziny z płytek

Czytaj za darmo! »

Nieckę basenu wypełnia woda basenowa zawierająca aktywny chlor, a w przypadku basenów solankowych dodatkowo chlorek sodu. Temperatura wody wynosi: ok. 25°C dla basenów kąpielowych i ok. 38°C w przypadku basenów solankowych lub odkrytych z podgrzewaną wodą. Obrzeża niecek basenów odkrytych narażone są na działanie czynników atmosferycznych. Baseny czyszczone są za pomocą chemicznych śro[...]

Właściwości wyrobów do zabezpieczania niecek basenów kąpielowych pod wykładziny z płytek

Czytaj za darmo! »

Żelbetowe baseny kąpielowe, w tym baseny solankowe, w trakcie użytkowania narażone są na działanie różnorodnych czynników niszczących. Z tego względu obiekty te wymagają wielofunkcyjnego zabezpieczenia.Nieckę basenu wypełnia woda basenowa zawierająca aktywny chlor, a w przypadku basenów solankowych dodatkowo chlorek sodu. Temperatura wody wynosi ok. 25°C dla basenów kąpielowych i ok. 38°C [...]

Zabezpieczenia zbiorników w oczyszczalniach ścieków

Czytaj za darmo! »

Zbiorniki w miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków pełnią różne funkcje technologiczne. Są to m.in. piaskowniki, osadniki wstępne i wtórne, zbiorniki wyrównawcze, odtłuszczacze, zagęszczacze, komory napowietrzania, komory fermentacji. Zbiorniki różnią się kształtem, usytuowaniemw stosunku do poziomu terenu i poziomu wód gruntowych, brakiem lub obecnością przekrycia itp. W dużych oczyszczalniach ścieków zbiorniki wykonywane są z betonu, natomiast w małych zarówno z betonu, stali, jak i tworzyw sztucznych. W zbiornikach prowadzone są procesy oczyszczania ścieków bytowych lub przemysłowych metodami mechanicznymi, chemicznymi lub biologicznymi. Niektóre ścieki bytowe oraz ścieki przemysłowe wywierają agresywne działanie na materiały, z których są skonstruowane[...]

Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych wg poradnika ITB


  Wgrudniu 2012 r. opublikowany został Poradnik Instytutu Techniki Budowlanej pt. Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych [1], w którym przedstawiono zalecenia dotyczące projektowania i wykonywania napraw konstrukcji z betonu oraz ochrony powierzchniowej po naprawie. Zakres Poradnika obejmuje: - naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne betonu, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3:2006 [2]; - iniekcję betonu, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-5:2006 i ZUAT ITB [3, 4]; - ochronę zbrojenia, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-7:2007 [5]; - ochronę powierzchniową naprawionych konstrukcji, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-2:2006 [6], gdy konstrukcja użytkowana jest w warunkach szkodliwych klasyfikowanych wg normy PN-EN 206-1:2003 [7]. WPoradniku przedstawiono również zalecenia dotyczące wykonania i odbioru napraw oraz robót dotyczących zabezpieczeń powierzchniowych. Natomiast Poradnik nie dotyczy: - uzupełniania lub wymiany prętów zbrojeniowych, montowania prętów w betonie, doklejania płyt wzmacniających, sprężania struno- lub kablobetonów [8]; - realkalizacji skarbonatyzowanego betonu, elektrochemicznego usuwania chlorków, kontroli obszarów katodowych, ochrony katodowej oraz stosowania inhibitorów korozji w betonie; - obliczeń i ocen konstrukcyjnych; - ochrony powierzchniowej betonu w warunkach agresji chemicznej [9]. Przyczyny i rodzaje uszkodzeń konstrukcji żelbetowych Uszkodzenia konstrukcji żelbetowych powodowane są różnymi przyczynami, które można podzielić na dwie grupy: błędy ludzkie oraz warunki występujące w trakcie użytkowania konstrukcji. Uszkodzenia konstrukcji powodowane błędami ludzkimi mogą wynikać z: - nieprawidłowego zaprojektowania konstrukcji, np. pod względem wytrzymałościowym, składu mieszanki betonowej, doboru wyrobów do izolacji przeciwwodnych, cieplnych lub innych niedostosowanych do warunków użytkowania, jednoczesnego zastosowania[...]

Wybrane aspekty gospodarki wodnej w Chińskiej Republice Ludowej

Czytaj za darmo! »

Największym konsumentem wody w Chinach jest rolnictwo (rys.). Spośród 130 mln ha gruntów ornych na ok. 40 procentach stosowane są nawodnienia. Szacunkowa ilość wody zużywanej do nawodnień stanowi 68% zasobów dyspozycyjnych kraju [6]. Nawadnianie zalewowe (fot. 1 i 2), charakteryzujące się stosunkowo niskim współczynnikiem wykorzystania wody, jest najbardziej popularnym sposobem dostarcz[...]

Chemoodporny kit na podstawie Monomeru FA DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad recepturą nowych kitów furanowych opartych na żywicy furfuralowoacetonowej. Szczegółowo zbadano użytkowe właściwości nowych kitów, m.in. parametry mechaniczne i odporność chemiczną. Potwierdzono przydatność tych kitów do wykonywania chemoodpornych zabezpieczeń elementów betonowych. W poprzedniej pracy1) przedstawiono wyniki badań nad recepturą plastozaprawy żywicznej opartą na wykorzystaniu Monomeru FA i określono jej właściwości użytkowe. Uzyskane wyniki w pełni potwierdziły przydatność wspomnianej zaprawy do zabezpieczania obiektów betonowych i żelbetonowych przed korozją. W związku z niedostatkiem chemoodpornych kitów na krajowym rynku (wśród których szczególnie poszukiwane są kity furanowe) postanowiono kontynuować wcześniejsze prace i zbadać możliwość zastosowania Monomeru FA do otrzymywania takich kitów. W czasie badań użyto dwóch powszechnie stosowanych i łatwo dostępnych wypełniaczy, tj. mączki kwarcowej (kit FAK) i mączki węglowej (kit FA W). Część doświadczalna Surowce W badaniach zastosowano następujące surowce: - żywicę furfuralowoacetonową (.Monomer FA[...]

 Strona 1  Następna strona »