Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA HALIBART"

Eksperymentalne badania przepływu powietrza przez skrzynkę rozprężną DOI:10.15199/9.2016.11.6

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przepływu powietrza przez skrzynkę rozprężną. W pomiarach wykorzystano metodę anemometrii obrazowej. Metoda ta pozwala na bezinwazyjny pomiar wektorowych pól prędkości przepływającego płynu. Wyniki pomiarowe uzyskane na stanowisku pozwalają jakościowo i ilościowo ocenić rozpływ powietrza w skrzynce rozprężnej, a przez to pomogą w próbie poprawienia kształtu strugi napływającej na element nawiewny.1. Wprowadzenie W pomieszczeniu jedynym widocznym elementem instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej są elementy napływu i wypływu powietrza z pomieszczenia, nazywane nawiewnikami i wywiewnikami powietrza. Nawiewnik powietrza zgodnie z definicją zamieszczoną w normie [PN-EN 12792, 2006] to uzbrojony otwór, przez który powietrze dopływa do obsługiwanego pomieszczenia. Jego konstrukcja ma zapewnić utrzymanie określonych warunków komfortu w zakresie temperatury, prędkości, wilgotności powietrza i poziomu dźwięku w strefie przebywania ludzi. Wyróżniono następujące rodzaje nawiewników [PN-EN 12792, 2006]: ● indukcyjny, ● liniowy z oprawą oświetleniową, ● o niskiej prędkości nawiewu, ● sufitowy, ● sufitowy liniowy, ● sufitowy o regulowanym profilu wypływu powietrza, ● sufitowy z pełną regulacją. Zadaniem nawiewnika jest formowanie czy też kierowanie strumienia powietrza do pomieszczenia. W związku z tym, składową częścią budowy nawiewnika są elementy lub łopatki kierujące proste lub pierścieniowe, które mogą być również wykonane w postaci dysz, talerzy, płyt perforowanych i innych rozwiązań [9]. Poza prawidłowym określeniem strumienia powietrza nawiewanego i jego zasięgu uznaje się, że nawiewnik jest dobrany poprawnie, jeżeli [12, 14]: - prędkość zamierania nie przekracza dopuszczalnej prędkości w strefie przebywania ludzi, - różnica temperatury pomiędzy powietrzem w strumieniu w odległości równej zasięgowi a powietrzem w strefie przebywania lud[...]

 Strona 1