Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR LUBINA"

Pomiary intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku Część 1. Rozważania wstępne DOI:10.15199/9.2016.11.7


  W artykule opisano sposób wyznaczania liczby wymian powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem oryginalnej metody kilkukrotnego krótkiego pomiaru zużycia ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym z wentylacją naturalną.1. Wprowadzenie W budynkach mieszkalnych, wznoszonych ponad 15 lat temu, stosowana jest zazwyczaj wentylacja naturalna. Wyznaczenie liczby wymian powietrza wentylacyjnego w budynku z wentylacją naturalną możliwe jest na podstawie specjalistycznych pomiarów lub obliczeń. W przypadku pomiarów najczęściej stosowane są obecnie metody gazów znacznikowych [15], metoda pomiaru termoanemometrem prędkości powietrza w otworach nawiewnych lub wywiewnych i metoda Blower Door Test do określenia szczelności budynku [17]. Zbiorcza, ogólna charakterystyka tych metod przedstawiona jest w wielu opracowaniach, między innymi można ją znaleźć w pracy [2]. Metody obliczeniowe związane są z wykorzystaniem programów komputerowych do symulacji przepływu powietrza przez budynki (CONTAM, COMIS, ESP-r i oparte na CDF) lub specjalnie opracowanych formuł obliczeniowych [1, i inne]. Metody obliczeniowe wymagają jednak zazwyczaj podania wielu danych, nie zawsze dokładnie znanych. Metody pomiarowe natomiast pozwalają na badanie jedynie pewnych stanów czasowych dotyczących wymiany powietrza wentylacyjnego. Objęcie obserwacją dłuższych okresów lub innych stanów związanych z klimatem zewnętrznym i wewnętrznym oraz przepuszczalnością powietrzna elementów systemu wentylacyjnego wymaga przeprowadzenia obliczeń z wykorzystaniem pewnych wielkości ustalonych w wyniku pomiarów. Pewne rozeznanie dotyczące intensywności wentylacji możliwe jest również na podstawie pomiarów zużycia ciepła przez centralne ogrzewanie. Dotyczy to wentylacji w pełni naturalnej, względnie wspomaganej indywidualnymi lub zbiorczymi wentylatorami wywiewnymi, a ogólnie wentylacji z doprowadzeniem do pomieszczeń powietrza niepodgrzewanego. Wyznaczenie liczby wymian powietrza za[...]

Pomiarowe wyznaczanie intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku DOI:10.15199/9.2017.4.8


  W artykule przedstawiono określanie liczby wymian powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem oryginalnej metody kilkukrotnego krótkiego pomiaru zużycia ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym z wentylacją naturalną. W drugiej części cyklu przedstawiono podstawy teoretyczne metody. Omówiono sposoby wyznaczania współczynników strat ciepła przez przenikanie i na wentylację oraz określenie liczby wymian powietrza wentylacyjnego na podstawie krótkich pomiarów dobowych.1. Wprowadzenie W części 1 artykułu (COW 11/2016) podano dane pomiarowe niezbędne do zastosowania prezentowanej metody oraz przedstawiono wykorzystywane w metodzie równania bilansu cieplnego rozważanego budynku. Uwaga: równania o numerach 1÷13 znajdują się w pierwszej części artykułu, w poniższym tekście numeracja jest kontynuowana. Część 2 dotyczy prezentacji proponowanej metody wyznaczania współczynników strat ciepła przenikania i nawentylację oraz liczby wymian powietrza wentylacyjnego podstawie krótkich pomiarów dobowych. Rozważania zostaną rozpoczęte od przedstawienia procedury wyznaczania [...]

 Strona 1