Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bohumil Kučera"

Diagnostyka korozyjna stalowego zbrojenia konstrukcji żelbetowych w strefach oddziaływania prądów błądzących DOI:10.15199/40.2016.12.4


  Przedstawiono zebrane doświadczenia w doborze metod i urządzeń do monitorowania korozji podczas projektowania środków ochrony przed skutkami działania prądów błądzących na stalowe zbrojenie niektórych konstrukcji żelbetowych. Omówiono wieloletnie obserwacje systemów CMS (Corrosion Monitoring System) do rejestracji postępu procesu korozyjnego zbrojenia, które następnie uzupełniane były czujnikami rezystywności betonu, sondami głębokości penetracji czynników agresywnych do zbrojenia, a przede wszystkim czujnikami szybkości korozji. W ciągu ostatnich około 15 lat zainstalowano na różnych obiektach w Republice Czeskiej ponad 150 czujników korozymetrycznych. Podano w zarysie metodologię stosowania tej techniki pomiarowej. Zaprezentowano ciekawe aplikacje prezentowanej techniki na wybranych konstrukcjach mostowych. Słowa kluczowe: korozja, zbrojenie żelbetu, prądy błądzące, diagnostyka korozji, korozymetria rezystancyjna The acquired experience has been presented in selection of methods and equipment for monitoring of corrosion during the designing process of protection means against stray current interaction on steel reinforcement of some reinforced concrete structures. Long-term observations have been described of reinforcement corrosion progress with CMS recording systems, consecutively supplemented by concrete resistivity probes, aggressive agent penetration depth probes into reinforcement, and primarily with corrosion rate probes. During the past 15 years over 150 electrical resistance probes have been installed in various objects in the Czech Republic. The application method of this measurement technique has been described. Interesting applications of the technique have been presented on chosen bridge structures. Keywords: corrosion, concrete reinforcement, stray currents, corrosion diagnostics, electrical resistance technique 1. Wstęp Wykazywanie korozyjnego zagrożenia betonowych konstrukcji, w szczególności w odniesieniu do[...]

 Strona 1