Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Zalewski"

Nawierzchnie drogowe w strefach ruchu uspokojonego DOI:10.15199/33.2018.05.11


  Nawierzchnie stanowią integralny element kompozycji przestrzennej dróg i ulic. Pierwszym, który podjął to zagadnienie, byłWitruwiusz [12], rzymski architekt z I wieku p.n.e. Określił trójjedyną formułę architektury mającą uzasadniać dispositio, decor, distributio. Formuła ta wyraża oczekiwania ergonomicznego kształtowania obiektu oraz respektuje - również współcześnie istotne - normy techniczne, estetyczne i ekonomiczne. W XIX w. zagadnienie badał m.in. Sierakowski [6], a w XX w. - Wasiutyński [11], Wejchert [9, 10], Rzeczyński [5]. Na aspekt estetykiwkształtowaniu przestrzeni ulicznej zwrócili również uwagę Duda [1], Gaca i Tracz [2, 8], Szczuraszek z zespołem [7], a także Gehl [4]. Tworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla pieszych (w tym również rowerzystów i kierowców wolno przemieszczających się samochodów) wymaga szczególnej uwagi, gdyż ich percepcja i oczekiwania w tym względzie są znacznie większe niż użytkowników samochodów. U pieszego, bądź innego użytkownika przestrzeni, podczas przemieszczania się następuje kumulowanie wrażeń wzrokowych, które narastają w miarę pokonywania [...]

 Strona 1