Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ CIBOROWSKI"

Możliwości odzyskiwania ciepła z układów chłodzenia sprężarek i wykorzystania go do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w przedsiębiorstwie przemysłowym DOI:10.15199/9.2016.11.5


  Opisano możliwości wykorzystania ciepła odzyskiwanego z układu chłodzenia sprężarek powietrza do ogrzewania w zakładzie przemysłowym. Przedstawiono hydrauliczny schemat systemu odzyskiwania ciepła ze sprężarek oraz empiryczne dane eksploatacyjne (z okresu jednego roku) z zakładu przemysłowego, który ten system wdrożył. Następnie przeanalizowano potencjał odzyskiwania ciepła ze sprężarek w zakładach przetwórstwa mleczarskiego charakteryzujących się szczególnie dużym zużyciem energii elektrycznej do napędu sprężarek.1. Wprowadzenie Sprężone powietrze, zwane "czwartym medium energetycznym", jest powszechnie stosowane, jako nośnik energii w zakładach przemysłowych poczynając od małych przetwórni na dużych kompleksach fabrycznych kończąc, praktycznie we wszystkich branżach przemysłu [8]. Sprężone powietrze wykorzystywane jest w procesach produkcyjnych, jako nośnik energii do zasilania maszyn oraz do sterowania urządzeniami [6]. Działanie sprężarki polega na poborze powietrza i zmniejszeniu jego objętości przez pracę wykonywaną przez układ sprężający (śrubowy, tłokowy). Przy zmniejszeniu objętości gazu jego temperatura wzrasta. Sprężarki emitują znaczne ilości ciepła. Konieczne jest chłodzenie i odbiór tego ciepła. Analizy efektywności systemu odzyskiwania ciepła ze sprężarek powietrza wykazują, że można odzyskać 75%- 80% ciepła w postaci gorącego powietrza lub gorącej wody nie obniżając przy tym parametrów roboczych sprężarki [3]. W pierwszej części artykułu przeanalizowano możliwości wykorzystania tego ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z danymi projektowymi i eksploatacyjnymi na przykładzie zakładu przemysłowego, który wdrożył taki system. Następnie przeanalizowano potencjał odzyskiwania ciepła ze sprężarek w zakładach przetwórstwa mlecznego, charakteryzujących się szczególnie dużym zużyciem energii elektrycznej do napędu[...]

 Strona 1