Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARTŁOMIEJ KOBIAŁKA"

Dlaczego związki fosforoorganiczne mogą być skutecznymi wielofunkcyjnymi inhibitorami korozji stali węglowej w obojętnych środowiskach wodnych? DOI:10.15199/40.2017.5.3


  W pracy przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych i antyosadowych wybranych związków fosforoorganicznych mogących stanowić bazę do opracowania wielofunkcyjnych inhibitorów korozji stali w obojętnym środowisku wodnym. Słowa kluczowe: organiczne inhibitory korozji, związki fosforoorganiczne, stal 1. Wstęp Problemy związane z korozja są nieodłącznie związane z rozwojem cywilizacji. Procesy korozji przebiegają samorzutnie wskutek termodynamicznej nietrwałości materiałów (metali) w otaczającym je środowisku. Korozji nie można całkowicie zahamować, ale można ją w znacznym stopniu ograniczyć poprzez racjonalny dobór materiałów konstrukcyjnych i warunków ich użytkowania, projektowanie nowych materiałów konstrukcyjnych, a także powszechne stosowanie odpowiednich metod ochrony. Wśród metod ochrony przed korozją szczególne miejsce zajmuje ochrona inhibitorowa dzięki swojej prostocie, uniwersalności i efektywności. Od lat 70. ubiegłego stulecia zaczęto stosować związki organiczne jako inhibitory korozji. Wówczas nastąpił gwałtowny wzrost doniesień o opracowaniu i stosowaniu nowych organicznych inhibitorów w skład których wchodzą związki organiczne. W świetle znanych teorii o właściwościach inhibitorowych związków organicznych w środowisku wodnym decyduje zdolność do adsorpcji na powierzchni oraz właściwości fizyczne tworzących się warstw adsorpcyjnych związku lub produktów reakcji chemicznych na powierzchni metalu. Ilościowe ujęcie wpływu inhibitorów organicznych na hamowanie procesu korozji metali w opisanych warunkach jest bardzo trudne i wymaga wprowadzenia empirycznych współczynników w stosowanych równaniach. Obecnie li- The work presents the results of a study of selected electrochemical and anti-scaling organophosphate compounds which may constitute a basis for the development of multifunctional corrosion inhibitors of stainless steel in neutral water environments. Keywords: organophosphate compounds, organic corrosion inhibito[...]

 Strona 1