Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA MATUSIAK"

Innowacyjne włókna i materiały włókiennicze poprawiające komfort fizjologiczny

Czytaj za darmo! »

Komfort użytkowania odzieży to zespół cech użytkowych odzieży gwarantujących, w subiektywnym odczuciu użytkownika, optymalne wypełnianie funkcji określonych charakterem odzieży i związanych z zapewnieniem użytkownikowi pełnej sprawności umysłowej i fizycznej oraz z niezawodnością eksploatacyjną [1].Jednymi z ważniejszych funkcji odzieży są funkcje fizjologiczne, zapewniające właściwy mikroklimat w[...]

Zastosowanie spektrofotometru w ocenie koloru bawełny. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Bawełna jako włókno naturalne charakteryzuje się zróżnicowaniem i zmiennością podstawowych parametrów jakościowych. Zmienność ta po części jest "wrodzona" i wynika z odmiany, jak również z czynników związanych z warunkami klimatycznymi i glebowymi, w jakich następował wzrost i dojrzewanie bawełny. Ważną rolę odgrywa również sposób zbioru i odziarniania oraz warunki odziarniania i magazynowania bawełny. W efekcie przędzalnie bawełny otrzymują zazwyczaj surowiec rozmaitego pochodzenia, różniący się najważniejszymi parametrami jakościowymi, takimi jak: długość, równomierność długości, dojrzałość, zanieczyszczenie, zanopienie czy barwa. Jednym z ważniejszych zagadnień w przędzalnictwie bawełny jest zestawianie mieszanek produkcyjnych. Otrzymanie z tak zróżnicowanego surowca jednor[...]

Zastosowanie spektrofotometru w ocenie koloru bawełny. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Pomimo rozpowszechnienia i wieloletniego stosowania linii HVI nadal trwają prace nad jej udoskonaleniem. Prowadzone są badania porównawcze wyników z linii HVI zainstalowanych na całym świecie. Badania takie organizowane są przez Faserinstitut w Bremie (Niemcy), jak również w ramach ICAC (International Cotton Advisory Committee - the ICAC Task Force on Commercial Standardization of Instrument Testing of Cotton - CSITC). Dotychczasowe badania wykazały, że jakość pomiarów, tj. odtwarzalność i powtarzalność wyników, jest niezadowalająca (rys. 5) [16]. Rys. 5. Rozrzut wyników oceny koloru bawełny (Rd) za pomocą linii HVI dla przykładowej próbki ocenianej w ramach badań porównawczych CSITS [16] Linia HVI umożliwia ocenę barwy bawełny jedynie w postaci surowca. Nie można natomiast za[...]

Badania właściwości termoizolacyjnych cienkich tkanin odzieżowych. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Ciepłochronność jest pierwotną i jedną z podstawowych funkcji odzieży. Odzież chroni organizm ludzki przed negatywnym wpływem warunków klimatycznych otoczenia. Ciepłochronność odzieży zależy od wielu czynników, związanych ze strukturą odzieży [1 - 4]. Należy tu wymienić: - grubość odzieży, - dopasowanie odzieży do ciała użytkownika (krój, rozmiar), - liczbę i konfigurację warstw, - właściwości termoizolacyjne materiałów włókienniczych tworzących poszczególne warstwy. Za najważniejsze właściwości termoizolacyjne materiałów włókienniczych uważa się: - opór termiczny, - przepuszczalność pary wodnej, - przepuszczalność powietrza. Istnieją również inne parametry, które charakteryzują materiały włókiennicze pod względem ich termoizolacyjności. Ich znaczenie dla odczuwania komfor[...]

Badania właściwości termoizolacyjnych cienkich tkanin odzieżowych. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Wyniki badania tkanin pojedynczych przedstawiono w tabeli 3., natomiast tkanin złożonych - w tabeli 4. W nawiasach podano wartości odchylenia standardowego wyników pomiaru. Tabela 3. Zestawienie wyników badań tkanin za pomocą Alambety Wariant λ Wm-1 K-1 x 10 -3 (CV %) a m2 s-1 x 10-6 (CV %) b W m-2 s1/2 K-1 (CV %) R W-1K m2 x 10-3 (CV %) h mm (CV %) p - (CV%) qmax Wm-2 (CV %) T 20/23 39,0 (3,3) 0,125 (30,2) 115 (16,7) 7,8 (5,8) 0,31 (4,1) 1,06 (3,8) 0,904 (3,3) T 20/24 38,9 (3,9) 0,124 (24,5) 114 (10,9) 8,2 (13,4) 0,32 (9,9) 1,10 (4,3) 0,906 (7,5) T 20/25 37,7 (3,7) 0,133 (26,6) 106 (12,1) 8,6 (20,7) 0,33 (17,1) 1,08 (5,3) 0,876 (9,5) T 20/26 35,7 (3,1) 0,110 (26,6) 116 (11,7) 8,8 (8,0) 0,33 (6,4) 1,13 (4,4) 0,883 (6,4) T 36/21 39,7 (3,7) 0,103 (31,6) 128 (13,8) 12,5 (17,2) 0,49 (14,3) 1,26 (6,0) 0,752 (10,3) T 36/22 39,8 ((3,7) 0,087 (18,1) 136 (8,3) 9,4 (8,6) 0,37 (5,8) 1,20 (4,3) 0,894 (5,7) T 36/23 37,3 (4,4) 0,091 (21,6) 125 (11,8) 10,3 (10,8) 0,38 (7,3) 1,24 (6,1) 0,831 (8,2) T 36/24 37,7 (3,9) 0,085 (22,5) 132 (13,8) 10,0 (9,8) 0,38 (6,6) 1,22 (6,1) 0,841 (8,2) T 36/26 39,2 (3,2) 0,073 (29,6) 150 (13,8) 11,2 (7,0) 0,44 (5,0) 1,26 (4,4) 0,813 (5,8) Tabela 4. Zestawienie wyników pomiaru za pomocą Alambety tkanin złożonych Wariant λ Wm-1 K-1 x 10 -3 (CV %) a m2 s-1 x 10-6 (CV %) b W m-2 s1/2 K-1 (CV %) R W-1K m2 x 10-3 (CV %) h mm (CV %) p - (CV %) qmax Wm-2 (CV %) T 20/23 43,4 (3,4) 0,084 (21,2) 153 (10,3) 15,9 (7,4) 0,69 (5,0) 1,88 (6,7) 0,899 (6,0) T 20/24 42,8 (2,5) 0,089 (18,9) 146 (9,5) 15,5 (5,0) 0,67 (3,4) 1,79 (7,1) 0,871 (7,3) T 20/25 42,4 (2,5) 0,082 (17,0) 150 (9,1) 18,2 (4,7) 0,77 (3,5) 2,05 (7,6) 0,866 (8,2) T 20/26 42,0 (2,7) 0,080 (15,9) 150 (8,2) 17,7 (4,7) 0,74 (4,4) 1,97 (4,7) 0,856 (5,8) T 36/21 [...]

Oasys - optyczny system do oceny przędzy poprzez symulację wyglądu tkanin i dzianin. Badania przędz. Cz. I


  System OASYS? (Optical Assessment System through Yarn Simulation) (rys. 1.) jest to nowoczesny system pomiarowy do oceny jakości przędzy. Umożliwia on nie tylko ocenę podstawowych parametrów jakościowych przędzy, tj. nierównomierności masy liniowej, liczby pocienień, zgrubień i nopów na 1000 m oraz średnicy przędzy, lecz również pozwala na przewidywanie wyglądu tkanin i dzianin wykonanych z badanej przędzy [1]. Rys. 1.Widok ogólny systemy OASYS? System OASYS? wprowadziła na rynek w 1997 r. niemiecka firma Zweigle Textilprüfmaschinen GmbH &Co KG, znany producent przyrządów pomiarowych dla włókiennictwa. Obecnie firma już nie istnieje, a część jej produktów jest oferowana przez Uster Technology AG. Sposób działania systemu OASYS? przedstawiono na rys. 2. Rys. 2. Idea działania systemu OASYS? System pomiarowy za pomocą sensora optycznego postrzega i rej[...]

Oasys optyczny system do oceny przędzy poprzez symulację wyglądu tkanin i dzianin. Badania przędz. Cz. II


  systemu OASYS® oraz przyrządu Uster® tester W Instytucie Włókiennictwa wykonano badania przędz za pomocą systemu OASYS® oraz, dla celów porównawczych, za pomocą przyrządu Uster® tester. Ogółem przebadano 34 losowo wybrane asortymenty przędz zróżnicowane pod względem surowca, masy liniowej oraz sposobu przędzenia: bezwrzecionowy - rotorowy, obrączkowy - klasyczny i kompaktowy. Wyniki badań przedstawiono w tabeli. W oparciu o uzyskane wyniki porównano wskazania obu przyrządów. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wartości współczynników zmienności grubości przędzy wyznaczone za pomocą systemu OASYS® i przyrządu Uster ® tester są na zbliżonym poziomie. Odnotowano również silną i statystycznie istotną korelację liniową (Rx,y = 0,907) pomiędzy wynikami oceny nierównomierności grubości przędzy za pomocą obu porównywanych metod pomiaru (rys. 8.). Należy nadmienić, że każdy z zastosowanych przyrządów uwzględnia inną właściwość jako miarę grubości przędzy. Za pomocą przyrządu Uster® tester oceniana jest nierównomierność masy liniowej, natomiast za pomocą przyrządu OASYS® - nierównomierność średnicy przędzy. Zasada pomiaru też jest różna: w przypadku przyrządu Uster® tester jest to zasada elektropojemnościowa, natomiast w przypadku przyrządu OASYS® - zasada optyczna. Ma to istotne znaczenie dla otrzymanych wyników, gdyż badaniom poddano przędze zróżnicowane pod względem składu surowcowego. W metodzie optycznej skład surowcowy nie ma wpływu na wyniki pomiaru. Natomiast w przypadku metody elektropojemnościowej przed pomiarem nastawia się stałą materiałową uzależnioną od składu surowcowego przędzy. W większości badane przędze wykonane były z bawełny. Jednakże wystąpiły pojedyncze asortymenty przędz wykonane z innych surowców, np. włókien polipropylenowych czy sojowych. Dla tych włókien nie ustalono dotychczas stałych materiałowych, zatem badania wykonano przy stałej materiało[...]

Symulacja wyglądu tkanin i dzianin za pomocą systemu OASYS


  System OASYS® (Optical Assessment System through Yarn Simulation) umożliwia ocenę jakości przędz poprzez: - pomiar podstawowych parametrów jakościowych przędz, takich jak: średnica, nierównomierność średnicy oraz liczba pocienień, zgrubień i nopów w jednostce długości [1, 2], - symulację wyglądu tkanin i dzianin wykonanych z badanych przędz [2]. Za pomocą systemu OASYS® możliwa jest również organoleptyczna ocena czystości przędz, która tradycyjnie wykonywana jest poprzez porównanie wyglądu przędzy nawiniętej na tabliczki kontrastowe z fotograficznymi wzorcami czystości przędz. Symulacja wyglądu przędzy nawiniętej na tabliczkę kontrastową Moduł Oasys® - Board Wrap Simulator umożliwia symulację wyglądu przędzy nawiniętej na tabliczkę kontrastową. Kształt tabliczki może być prostokątny lub trapezowy. Zazwyczaj w tradycyjnej ocenie czystości przędzy stosuje się tabliczki czarne. W systemie OASYS istnieje możliwość ustawienia dowolnego koloru tabliczki z dostępnej palety barw, dzięki czemu ocenie czystości mogą być również poddane przędze w ciemnych kolorach. Moduł umożliwia ustawienie szerokości i wysokości tabliczki oraz gęstości nawinięcia przędzy (rys. 1.). W przypadku tabliczki trapezowej istnieje możliwość wyboru odpowiedn[...]

Bawełna - produkcja i handel w liczbach

Czytaj za darmo! »

W grudniu 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Włókien Naturalnych (International Year of Natural Fibres IYNF 2009) (rezolucja 61/189). Decyzja powyższa wynika z docenienia roli włókien naturalnych w likwidacji ubóstwa na świecie, zwłaszcza w krajach dotkniętych konfliktami. Zgromadzenie Ogólne dostrzegło, że zróżnicowana gama włókien naturalnych produkowanych w wielu krajach stanowi ważne źródło dochodu dla farmerów i przez to odgrywa ważną rolę w poprawie bezpieczeństwa żywnościowego, zwalczaniu ubóstwa oraz przyczynia się do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju [1]. Proponowane cele Międzynarodowego Roku Włókien Naturalnych są następujące [2]:- wzrost świadomości i stymulowanie popytu na włókna naturalne, - zachęcenie odpowiednich sił polityczn[...]

Układy włókiennicze przeznaczone na wierzchy obuwia tekstylnego zapewniającego podwyższony komfort fizjologiczny. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Komfort fizjologiczny odgrywa bardzo ważną rolę przy doborze odzieży, zwłaszcza użytkowanej w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Parametry wpływające na komfort fizjologiczny są coraz częściej uwzględniane przy ocenie jakości i ustalaniu cen wyrobów włókienniczych. Właściwości te są obecnie co najmniej tak samo ważne, jak właściwości mechaniczne i technologiczne, które dotychczas stanowiły podstawowe parametry standardowej specyfikacji jakościowej wyrobu [1 - 4]. Wymagania użytkowników w zakresie komfortu fizjologicznego w jednakowym stopniu stawiane są odzieży jak i obuwiu, zwłaszcza użytkowanemu w warunkach podwyższonej aktywności fizycznej. W zwykłym obuwiu sportowym pot wytwarzany podczas intensywnego wysiłku fizycznego często zostaje uwięziony wewnątrz buta, co może być powodem nieprzyjemnych doznań, niehigienicznych efektów, a niekiedy powoduje patologie stopy. Prezentowane układy włókiennicze opracowane zostały z myślą o likwidacji lub przynajmniej zminimalizowaniu tych problemów poprzez umożliwienie stopom oddychania. Założono, że obuwie wykonane z projektowanych układów włókienniczych powinno charakteryzować się odpowiednimi właściwościami termoregulacyjnymi, umożliwiającymi odprowadzenia nadmiaru ciepła z organizmu, zapewniającymi jednocześnie odprowadzenie potu z powierzchni skóry oraz wymianę gazów pomiędzy organizmem a otoczeniem. Układy włókiennicze przeznaczone na wierzchy obuwia tekstylne[...]

 Strona 1  Następna strona »