Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Dźwigoł"

Controlling w procesie zarządzania chemicznym przedsiębiorstwem produkcyjnym DOI:10.15199/62.2018.7.15


  Ciągłe doskonalenie oznacza dążenie w kierunku poszukiwania możliwości poprawy obecnych standardów produkcji. Kwestionowanie status quo jest podstawą do dalszego rozwoju i znalezienia nowych możliwości. Zasadniczym warunkiem w ciągłym doskonaleniu jest gotowość do zmian. Twórcze podejście jest źródłem lepszych pomysłów. Działalność produkcyjna powinna być oparta na podejściu, że wszystkie jednostki produkcyjne konsekwentnie spełniają standardy procesu stosowane w danym czasie. Klient i jego wymagania wytyczają działania podejmowane przez cały system produkcji1). Przemysł chemiczny odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce. Z uwagi na różnorodność procesów technologicznych branża chemiczna jest jedną z najbardziej wymagających gałęzi przemysłu. Niebezpieczne warunki pracy wymuszają zastosowanie nowoczesnych zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych, stojących na straży bezpieczeństwa pracowników i zapewniających przewagę konkurencyjną2, 3). W tym kontekście można zadać pytanie: czy controlling jest w stanie wspomóc proces decyzyjny i bezpieczeństwo pracy w tym przemyśle? Controlling jest koncepcją zarządzania organizacjami gospodarczymi, ułatwiającą ich adaptację w konkurencyjnym i zmiennymotoczeniu4). Jest on systemem, narzędziem, metodą lub kompleksową funkcją. Oczywiście nie można go utożsamiać z kontrolą, która stanowi tylko jego część składową. Drugim ważnym wnioskiem jest to, że controlling nie zastępuje zarządzania, lecz wspierając na różne sposoby kierownictwo, czyni to zarządzanie możliwym. Dlatego w celu zdefiniowania pojęcia controlling i jego szczegółowych zadań rozpatruje się najpierw system zarządzania5-7). Controlling oznacza funkcję wewnątrz systemu zarządzania w takich przedsiębiorstwach, których system wykonawczy koordynowany jest poprzez plany. Jego zadaniem jest koordynowanie wszystkich podsystemów zarządzania8). Ma on do dyspozycji te same instrumenty i mechanizmy, które wykorzystywane są przez sy[...]

 Strona 1