Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Kulisz"

Marnowanie żywności w sieciach handlowych DOI:


  O marnowaniu żywności powiedziano i napisano już wiele. Przeprowadzono wiele kampanii społecznych. Każdego roku w raportach odpowiedzialności społecznej sieci handlowe informują o podejmowanych działaniach mających ograniczać marnowanie żywności. Ale to wciąż za mało. Tesco Polska po raz drugi publikuje dane o ilości żywności, której nie dało się ocalić. Krok ważny i potrzebny. Polska jest w stanie ograniczyć ilość marnowanej żywności pod warunkiem podjęcia działań, które złożą się na rozwiązanie lub ograniczenie rozmiarów tego niezmiernie istotnego problemu. Szacuje się, że w Unii Europejskiej na każdym etapie łańcucha żywnościowego - na poziomie produkcji, łańcucha dostaw, sprzedaży oraz gospodarstw domowych - marnowanych jest 89 mln t żywności rocznie [3, 5]. W przypadku Polski nie ma szczegółowych ani bieżących szacunków skali marnowania żywności. W naszym kraju, jak podają dane Eurostatu z 2006 r. opublikowane w raporcie Komisji Europejskiej w październiku 2010 r., marnuje się blisko 9 mln t żywności [4]. Dane te sytuują Polskę na piątej pozycji na liście państw marnujących żywność w Unii Europejskiej, za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Holandią. Z badań Kantar Millward Brown przeprowadzonych na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że Polacy wśród najczęściej wyrzucanych produktów wskazują: pieczywo (51%), wędliny (49%), warzywa (33%), owoce (32%), a także jogurty (16%) [1]. Jeszcze cztery lata temu aż 52% Polaków marnowało żywność z powodu przeoczenia terminu przydatności do spożycia. W najnowszym badaniu z 2017 r. zdecydowanie mniej osób (o 18 pkt% mniej niż poprzednio) deklarowało marnowanie żywności z powodu niewłaściwego jej przechowywania, a także z powodu przygotowywania zbyt dużych posiłków, których nie były w stanie [...]

 Strona 1