Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Daria Frączak"

Metody recyklingu odpadów polietylenu i polipropylenu DOI:10.15199/62.2018.2.23


  Tworzywa sztuczne są popularnymi i szeroko stosowanymi obecnie materiałami, o licznych zastosowaniach. Światowa produkcja tworzyw stale rośnie i w 2014 r. przekroczyła 300 mln t/r1). Chociaż praktycznie niebiodegradowalne tworzywa rozkładają się w środowisku naturalnym wiele lat, czas życia produktów z nich wytworzonych jest względnie krótki, szczególnie w przypadku opakowań, co prowadzi do wytworzenia ogromnej masy odpadów. W 2014 r. w odpadach pokonsumenckich znajdowało się 25,8 mln t odpadów tworzyw sztucznych i ta ilość będzie z czasem rosła1). Szacuje się, że do 2025 r. światowa produkcja odpadów osiągnie poziom 2,2 mld t/r, czyli ponad 6 mln t/d2). W zależności od regionu świata zawartość tworzyw w strumieniu odpadów waha się od 8 do 12%, ale ten udział będzie wzrastał1). Z powodu długiego czasu rozkładu takiego odpadu, stanowi on poważny problem w przypadku jego składowania na wysypiskach. Poszukuje się zatem różnych form zmniejszenia ilości tych uciążliwych odpadów. Na pierwszym miejscu stawia się ograniczenie produkcji i stosowania niebiodegradowalnych polimerów poprzez zastąpienie ich materiałami, które szybko się rozkładają. Jeśli nie jest to możliwe, proponuje się ponowne wykorzystanie wyrobów z tworzyw sztucznych. Jako następny w kolejności stosowany jest recykling, a na końcu składowanie. W obrębie recyklingu można wyróżnić: recykling materiałowy, recykling surowcowy (chemiczny) i odzysk energii, jednak w normie amerykańskiej3) ten ostatni nie jest uznawany za recykling. Hierarchię sposobów zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych przedstawiono na rys.1.W Europie najczęściej stosowane są poliolefiny, polietylen (PE) i polipropylen (PP). Zapotrzebowanie na nie stanowi ok. 48% całkowitego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne1). Te termoplastyczne polimery składają się wyłącznie z węgla i wodoru, przez co mogą być utylizowane różnymi metodami. Recykling materiałowy Recykling materiałowy polega na poddaniu odpadu [...]

 Strona 1