Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej M. Brandt"

Trwałość betonu w obiektach energetyki jądrowej DOI:10.15199/33.2015.09.07


  Trwałość poważnych konstrukcji betonowych jest rozpatrywana zawsze z uwzględnieniemwszystkichwarunkówich użytkowania, przeważnie z uwagi na wymagania ekonomiczne. W przypadku elektrowni jądrowych trwałość betonu jest ściśle związana z wymaganiami bezpieczeństwa personelu i otoczenia. Beton jest jednym z głównych materiałów w różnych konstrukcjach w elektrowni jądrowej, a także w osłonach w składach materiałów radioaktywnych i w urządzeniach leczniczych. Problem trwałości obejmuje wpływ wszystkich oddziaływań środowiska i powolne procesy wewnętrzne w betonie, a szczególnie wpływ długotrwałego promieniowania na beton w okresie 60 lat i dłużej. W artykule zagadnienie wpływu promieniowania jonizującego na beton jest rozpatrzone na podstawie najnowszych wyników badań i wymagań normowych. Słowa kluczowe: starzenie betonu, osłona reaktora, trwałość betonu. Abstract. The durability of important concrete structures is considered always with respect to all requirements of exploitation mostly from the viewpoint of economics. In the case of Nuclear Power Plants (NPPs) the durability of concrete is closely related to the safety of staff and of environment. Concrete is used extensively in main utilities in every NPP, but also in the shields in the storages for nuclear waste and in therapeutic installations. The problem of durability covers the influence of all agents that act on concrete structures from the environment and slow processes in the concrete itself, but the influence of radiation is studiedwith particular attention. All these actions should be taken into account for the exploitation over 60 years, or perhaps longer. In the paper the problem how the ionizing radiation may influence concrete durability is analyzed on the basis of recent test results and recommendations. Keywords: aging concrete, reactor shield, durability of concrete.Trwałość betonu w obiektach energetyki jądrowej, takich jak reaktory, budowle pomocnicze, skład[...]

 Strona 1