Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał A. Glinicki"

Zagadnienia długotrwałej funkcjonalności betonu w osłonach przeciwko promieniowaniu jonizującemu w elektrowniach jądrowych DOI:10.15199/33.2015.09.08


  Konsorcjum"Atomshield" realizuje projekt badań stosowanych, dotyczących trwałości i skuteczności betonowych osłon przed promieniowaniem w elektrowniach jądrowych. Wpracy przedstawiono genezę problematyki oraz wybrane rezultaty przeprowadzonych badań. Kryteria oceny długotrwałej funkcjonalności betonu, adekwatne do wysokiej niezawodności reaktorów generacji III+, obejmują m.in. nieprzepuszczalność betonu wobec mediów ciekłych i gazowych, wskaźniki ryzyka wystąpienia wewnętrznych zjawisk ekspansywnych i wczesnych spękań betonu. Omówiono wdrożenie opracowanej technologii betonu z kruszywem magnetytowym do budowy masywnych bunkrów akceleratorów wysokoenergetycznych. Słowa kluczowe: beton osłonowy, elektrownia jądrowa, projektowanie betonu, trwałość. Abstract. The research on the long termperformance of concrete shielding structures in nuclear power plants is being conducted by the "Atomshield" consortium. Themotivation and preliminary results of the investigation are presented. The long term performance criteria adequate for Gen III+ reactors include impermeability of concrete for liquids and gases, risk indicators for damage driven byASR orDEF, early age cracking parameters, and other. The successful application of concrete containing magnetite aggregate in massive structures for shielding of high energy particle accelerators is described. Keywords: concrete design, long term performance, nuclear power plant, shielding concrete.Wwyniku rozstrzygnięcia konkursu NCBiR-PBS II, w 2014 r. rozpoczęło działalność konsorcjum naukoweATOMSHIELD. Liderem konsorcjum jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, a partnerami Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych oraz Hydrobudowa-1 Betoniarnia-Laboratorium. Celem działania konsorcjum jest realizacja projektu badań stosowanych, dotyczących trwałości i skuteczności betonowych osłon przed promieniowaniem[...]

 Strona 1