Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anatoly Siniakov"

Recovery of the heat of spirit distillery slops for increasing power efficiency of ethanol production Wykorzystanie ciepła wywaru gorzelnianego w procesie produkcji spirytusu etylowego DOI:10.15199/62.2015.12.12


  A shell-and-tube heat exchanger was constructed for recovering heat from distillery slop and using it for heating the mash. The prototype was tested under Belarusian distillery conditions to det. the energy efficiency coeff. (0.86). Dokonano energetycznej optymalizacji sprawności produkcji spirytusu. Można ją znacząco zwiększyć, przy niewielkich nakładach kapitałowych, poprzez wykorzystanie w procesie produkcji ciepła pozyskanego z wywaru gorzelniczego. Wywar gorzelniczy to podstawowy produkt uboczny przy wytwarzaniu spirytusu etylowego. Przedstawia sobą jasnobrązową zawiesinę o zapachu ziarna lub innego surowca1, 2). Na 1 L wytworzonego spirytusu przypada 13 L wywaru. Na świecie większość wywaru uzyskanego przy produkcji spirytusu przetwarzana jest na paszę dla zwierząt3, 4). Ze względu na wysoką zawartość wody oraz niską zawartość składników pokarmowych transport nieprzetworzonego wywaru staje się nieopłacalny. Zawartość suchej substancji w wywarze wynosi 6-9%5). W tabeli 1 przedstawiono skład suchej substancji wywaru6). Współczesne technologie przetwarzania wywaru gorzelnianego przeprowadzane są wg czterech podstawowych wariantów. W pierwszym z nich w wyparce uzyskuje się WDG (wet distillers grain), DDG (dried distillers grain), CDS (condensed distillers solubles),DDS (dried distillers solubles), WDGS (wet distillers grains with solubles) oraz DDGS (distillers dried grains with solubles). W drugim prowadzi się aerobową, mikrobiologiczną obróbkę fazy ciekłej uzyskując drożdże paszowe, a w trzeciej stosuje się zasobnik metanu w celu otrzymania biogazu. Wreszcie w czwartym wariancie stosuje się kombinowane schematy technologiczne obejmujące rozdział [...]

 Strona 1