Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maria Bocheńska"

Fotometryczny czujnik glukozy oparty na enzymatycznych paskach testowych DOI:10.15199/13.2015.10.15


  Cukrzyca jest chorobą dotykającą co roku na całym świecie około 3 mln ludzi [1]. Brak możliwości wyleczenia choroby generuje koszty związane z jej monitorowaniem. W USA corocznie wydaje się na ten cel 174 mld dolarów [2]. Stężenie glukozy we krwi zdrowego człowieka na czczo waha się od 80 mg/dl do 110 mg/dl [3]. Stan organizmu z niedoborem glukozy nazywany jest hipoglikemią, a stan podwyższonej zawartości cukru - hiperglikemią [4]. Monitoring stężenia glukozy we krwi jest istotnym czynnikiem warunkującym poprawne leczenie pacjenta. Poziom cukru we krwi ma bezpośrednie przełożenie na dawkowanie insuliny, a w konsekwencji na samopoczucie osoby dotkniętej schorzeniem [5]. Niekontrolowana cukrzyca prowadzi do wielu poważnych powikłań takich jak retinopatia, polineuropatia, nefropatia, aż do śpiączki cukrzycowej i zgonu [6]. Wiodącymi czujnikami glukozy, obecnie dostępnymi na rynku, są urządzenia oznaczające stężenie glukozy w próbce krwi [7]. Zasada działania glukometrów stosowanych w diagnostyce cukrzycy opiera się na pomiarze intensywności światła odbitego od pola testowego paska (metoda kolorymetryczna) [8] lub na podstawie natężenia prądu przepływającego przez enzymatycznie uczulane elektrody amperometryczne [9]. W przypadku osób z wykrytą cukrzycą i związaną z tym koniecznością wielokrotnej kontroli poziomu cukru we krwi szczególnie ważna jest dokładność pomiarów oraz koszty eksploatacji czujnika glukozy. Obecnie poszukuje się nowocześniejszych metod oraz materiałów umożliwiających pomiar stężenia glukozy. Przykładem zastosowań nowych materiałów jest użycie nanostruktur do budowy nieenzymatycznych czujników glukozy [10-13]. Ważnym aspektem jest możliwość wykonywania pomiarów w sposób ciągły [14-16], co pozwala na rzeczywiste oznaczanie poziomu cukru we krwi i precyzyjne śledzenie rozwoju choroby. Jedną z dwóch wiodących metod oznaczania stężenia glukozy w próbce krwi jest metoda kolorymetryczna Wykorzystuje się w niej p[...]

 Strona 1