Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD BOGOTKO"

Precyzyjna lokalizacja i parametryzacja wad korozyjnych ścianek rurociągów stalowych przy wykorzystaniu tłoków inteligentnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposoby pozyskiwania danych o stanie technicznym dalekosiężnych rurociągów stalowych, w szczególności ropy surowej i paliw ropopochodnych. Scharakteryzowano kilka technik diagnostyki rur przy pomocy autonomicznych urządzeń pomiarowych typu "tłok inteligentny", z podziałem na typy wykrywanych obiektów: deformacja średnicy wewnętrznej, korozja i wady materiałowe, zmiany w trajektorii rurociągu. Przedstawiono również zagadnienie badania den zbiorników techniką rozproszonego pola magnetycznego. Słowa kluczowe: anomalie rurociągu, badanie geometrii, deformacje, diagnostyka rurociągów, drożność, inspekcja rurociągu, tłok do badania geometrii, tłok ultradźwiękowy, nawigacja inercyjna, rurociąg, skaner magnetyczny, tłok inteligentny wysokiej rozdzielczości, zarządzanie ryzykiem The precise location and parameterization of corrosion defects in the wall of steel pipelines using intelligent inspection tools This paper presents methods of obtaining data on the technical condition of farreaching steel pipelines, especially crude oil and fuel. Several diagnostic techniques have been described, which are using autonomous measuring tools such as "intelligent pig". Particular section depend on type of objects: deformation of internal diameter, wall thickness anomalies and pipeline trajectory. Article also presents the way of diagnostic of oil tank bottoms with MFL method. Keywords: anomalies, examine of geometry, deformation, pipeline service, patency, pipeline inspection, caliper tool, ultrasonic tool, inertial navigation, pipeline, MFL scanner, high-resolution intelligent pig, risk management ochrona przed korozja 8/2010 1. Wstęp Eksploatacja wszystkich konstrukcji inżynierskich wiąże się z określonym ryzykiem. Ryzyko to jest oczywiście uzależnione od skali przedsięwzięcia, zastosowanych technologii i rodzaju surowców przetwarzanych w procesie technologicznym. Szczególnie istotne ryzyko jest związane z eksploatacją [...]

 Strona 1