Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Hanna Matus"

Posiedzenie Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP

Czytaj za darmo! »

W dniu 23.02.2010 r. odbyło się w siedzibie NOT w Warszawie posiedzenie Polskiego Komitetu Elektrochemicznego Ochrony przed Korozją SEP. Zebranie otworzył Przewodniczący PKEOpK dr inż. Wojciech Sokólski, który powitał zebranych i przedstawił tematykę spotkania. Na przewodniczącego zebrania wybrano prof. Władysława Dziubę. Następnie Hanna Matus wygłosiła referat pt. "Problemy dotyczące eksploatacji ochrony katodowej części liniowej SGT". W swoim wystąpieniu Autorka przedstawiła charakterystykę zabezpieczeń przed korozją polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Zapoznała zebranych z problemem oceny skuteczności ochrony katodowej dobrze izolowanych konstrukcji, narażonych na intensywne oddziaływania prądów błądzących trakcji elektrycznej prądu J. Ševčíková, V. Romanovová: Korozyjne własności stali ocynkowanej i tytan-cynku J. Polák, J. Vlasák: Doświadczenia z ciągłym pomiarem potencjału bez spadku IR w obszar[...]

Działalność Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP (2014/2015) DOI:

Czytaj za darmo! »

Rok 2014 był pierwszym okresem działalności PKEOpK w nowej kadencji 2014-2017 r. Działalność w pierwszym półroczu zrelacjonowana została w ubiegłorocznym 8. numerze Ochrony przed Korozją. Na zebraniu wyborczym, a także podczas dyskusji na XIII Krajowej konferencji "Pomiary korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej" ustalono, że głównym kierunkiem działalności w najbliższym okresie czasu będzie doprowadzenie do organizacji systematycznych szkoleń i certyfikacji personelu zajmującego się ochroną przed korozją. Wymóg kwalifikacji personelu wynika z przepisów określonych w normach europejskich i powoli jest wdrażany w działalności użytkowników instalacji ochrony katodowej poprzez podniesienie wymagań w stosunku do własnego personelu, jak również zewnętrznych wykonawc[...]

 Strona 1