Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARTOSZ CHMIEL"

Hybrydowe ceramiczne powłoki kompozytowe CMCs dla złożonych warunków zużycia korozyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono materiałową i technologiczną koncepcję otrzymywania nanokompozytoych powłok z wysoką dyspersją faz ceramicznych. Metoda wytwarzania powłok jest kombinacją metody sol-żel, sposobu wytwarzania powłok typu ormocer - organically modifi ed ceramic oraz wytwarzania właściwości wiążących fosforanów. Kompozytowe powłoki są hybrydowe, nieorganiczno-ceramiczne, w których nanometryczne fosforany wiążą zaprojektowany skład chemiczny i fazowy mieszanin proszków. Scharakteryzowano grupę zestawów specjalnych farb przeznaczonych do wytwarzania powłok odpornych na zużycie korozyjne i ścierne w podwyższonej temperaturze. Przedstawiono schemat wariantów kompozycji, uwzględniający rodzaj wiązania oraz wypełnienia w postaci wybranych tlenków. Scharakteryzowano strukturę, skład chemiczny powłok metodami mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rentgenowskiej - EDX (energy dispersive X-ray analysis). Powłoki o wysokiej odporności na korozję wysokotemperaturową zawierają wysoką zawartość tlenku chromu Cr2O3. Przedstawiono strukturę wielofazowych powłok z powierzchnią modyfi kowaną powłoką fosforanowo-ceramiczną. Powłoki mogą być podstawowym zabezpieczeniem przed zużyciem lub stanowią modyfi kację powierzchni wielostrefowych powłok. Słowa kluczowe: hybrydowe powłoki , CMCs, fosforany, odporność korozyjna, zużycie Hybride ceramic matrix composite coatings for folded corrosion environments The material and technology conception of manufacture nanocomposite coatings with high dispersion ceramic phases are presented. The obtained method is combination of sol-gel and ormocer organically modifi ed ceramic coatings and chemically bind properties of phosphate. The composite coatings are hybrid inorganic-ceramic, where anemometric phosphates connection designed chemical and phase composition of powder mixture. The special combination of group paints for the obtained resistance coatings worked in corrosion and wear at elevated temperature are charact[...]

 Strona 1