Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DOMINIQUE MAINY"

Passive properties of duplex stainless steels after long-time ageing in air

Czytaj za darmo! »

The infl uence of long-term ageing in air on the chemical composition of passive fi lms and the electrochemical behaviour of samples was investigated. After mechanical polishing, there is no signifi cant infl uence of the grain orientation. The passive fi lm thickness is around 1.8 and 2.3 nm the ferrite and the austenite, respectively. The ratio Cr/Fe in the passive fi lm is 0.48 and 0.37 in the ferrite and the austenite, respectively. The behaviour of both phases behave can be described by the CPE. After long-term ageing, the passive fi lm thickness and the ratio Cr/Fe was not signifi cantly affected. By contrast, LEIS diagrams were signifi cantly different than after mechanical polishing. Two capacitive loops were detected in the ferrite phase associated with the passive fi lm and interface. The grain orientation had signifi cant infl uence on the electrochemical behaviour of the ferrite phase after long-term ageing. On the other hand, the austenite behaves like a blocking electrode represented by the Randles circuit. Keywords: duplex stainless steel, EBSD, LEIS, microstructure, passivity Charakterystyka właściwości pasywnych stali duplex starzonych w powietrzu W pracy przedstawiono wpływ starzenia w powietrzu stali duplex UNS S32304 na jej elektrochemiczne zachowanie się i skład chemiczny warstwy pasywnej. Wykazano, że orientacja krystalografi czna ziaren nie miała istotnego wpływu na elektrochemiczne zachowanie się stali niestarzonej. Grubość warstwy pasywnej utworzonej na ferrycie była 1,8 nm, natomiast na austenicie 2,3 nm. Z kolei stosunek Cr/Fe dla ferrytu wynosił 0,48, a dla austenitu 0,37. Starzenie próbek stali duplex w powietrzu przez 1 rok nie wpłynęło istotnie na grubość warstwy pasywnej ani na stosunek Cr/Fe. Lokalne badania impedancyjne wykonane dla ferrytu wykazywały obecność dwu pojemnościowych półokręgów, których nie obserwowano dla próbek niestarzonych. Ponadto wykazano, że orientacja krystalografi czna ziaren ma wpływ[...]

 Strona 1