Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"URSZULA HADAM"

Naprężenie a odkształcenie w kruchości wodorowej metali

Czytaj za darmo! »

Stosując technikę powolnego odkształcania ze stałą szybkością, zbadano kruchość wodorową próbek żelaza Armco i stali wysokowytrzymałej AISI 1095, ładowanych wodorem wydzielanym katodowo z 0,1 M roztworu NaOH. Określono udział wodoru w niszczeniu próbek oraz rolę dynamicznego odkształcania na przebieg kruchości wodorowej. Słowa kluczowe: żelazo, stal wysokowytrzymała, odkształcanie, naprężenie, kruchość wodorowa Stress and strain in hydrogen embrittlement of metals Hydrogen embrittlement of Armco iron and high-strength AISI 1095 steel specimens, cathodically charged with hydrogen in 0.1 M NaOH solution, was studied using the slow constant strain rate technique. The share of hydrogen in the damage of specimens and the role of the dynamic straining in the progress of hydrogen embrittlement were determined. Keywords: iron, high-strength steel, straining, stress, hydrogen embrittlement ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Wpływ wodoru na właściwości użytkowe materiałów konstrukcyjnych, w szczególności stopów żelaza, przyciągał uwagę użytkowników materiałów jak i badaczy od wielu lat [1-3] i nadal pozostaje przedmiotem intensywnych badań. Jak wiadomo, wpływ ten jest zwykle szkodliwy, a jego skutki bywały niekiedy nawet katastrofalne. Metale pod wpływem wodoru stają się mniej plastyczne i wytrzymałe, a zarazem bardziej kruche. Stąd ten rodzaj korozji metali określa się często mianem kruchości wodorowej. Kruchość wodorowa metali jest zjawiskiem bardzo złożonym i ze względu na różnorodność stosowanych materiałów metalicznych i źródeł wodoru niemożliwa do opisania jednym mechanizmem. Na jej zapoczątkowanie i przebieg wpływa wiele czynników, z których w odniesieniu do danego metalu, największe znaczenie mają niewątpliwie stężenie wodoru oraz stan naprężeń w metalu. Powszechnie wiadomo, że im większe jest stężenie wodoru w meta[...]

 Strona 1