Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Szymaniak"

Rewolucja w pobieraniu opłat za czynnosci dozoru technicznego DOI:


  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z maja 2014 r., a w konsekwencji nowelizacja rozporzadzenia w sprawie wysokosci opłat za czynnosci jednostek dozoru technicznego, wprowadza zupełnie nowe zasady wnoszenia opłat na rzecz Urzedu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego. Teraz zamiast zryczałtowanej opłaty rocznej przedsiebiorcy płacic beda za faktycznie wykonane czynnosci. Wiele wskazuje na to, ze zapłaca wiecej System poboru opłat rocznych za czynnosci dozoru technicznego funkcjonował przez dziesieciolecia. Najstarsze akty prawne, które regulowały opłaty roczne dla Stowarzyszenia Dozoru Kotłów, pochodza z lat 20. XX w. Kolejne rozporzadzenia - ostatnie z 2001 r. - nic w tej sprawie nie zmieniały. W ostatnim czasie do sadów trafiało ok. 5 tys. spraw rocznie o zapłate naleznej opłaty na rzecz UDT lub TDT i nigdy nikomu nie przyszło do głowy kwestionowanie przepisów, na podstawie których były one naliczane. Do czasu gdy taka typowa sprawa o zapłate nie trafiła do Sadu Rejonowego Łódz-Sródmiescie. UDT domagał sie od pozwanej wniesienia zaległej opłaty rocznej za rok 2011 z tytułu dozoru nad podestem ruchomym. Pozwana płacic nie zamierzała, wszystkie srodki transportu sprzedała bowiem do konca maja 2010 r., a kilka dni pózniej - 2 czerwca - przestała prowadzic działalnosc gospodarcza. Nie wyrejestrowała jednak urzadzenia z UDT, na co miała czas do 15 grudnia 2010 r. Niezłozenie takiej deklaracji - w mysl przepisów - było równoznaczne z domniemaniem prowadzenia działalnosci i obciazeniem opłata roczna za kolejny rok. Mozliwosc obarczenia taka opłata osoby, która nie ma urzadzen ani maszyn podległych dozorowi, a nawet nie jest juz przedsiebiorca, prowadziła jednak do wniosku, ze opłata ta jest oderwana od faktycznie wykonywanych przez jednostki dozoru technicznego działan. Łódzki sad postanowił blizej przyjrzec sie przepisom. Sedzia niestandardowy Analizujac rozporzadzenie i ustawe, sedzia Artur Wewióra nabrał[...]

Czy panstwowy monopol w nowoczesnej gospodarce moze byc pozyteczny? DOI:


  Przy okazji niedawnych zmian stawek za czynnosci dozorowe na nowo rozgorzała dyskusja na temat monopolu Urzedu Dozoru Technicznego i potrzeby uwolnienia tego rynku. Czy konkurencja, która ma spowodowac nizsze koszty dla przedsiebiorców, nie przełozy sie na pogorszenie bezpieczenstwa? Czy panstwowy monopol nie zostanie za kilka lat zastapiony monopolem prywatnym? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Pewne jest tylko jedno - kiedy rynek zostanie uwolniony, nie bedzie powrotu.Teoretycznie w gospodarce rynkowej niemozliwe jest istnienie monopolu, który byłby korzystny dla kogokolwiek poza nim samym. Brak oddechu konkurencji na plecach oznacza, ze nie ma czynnika stymulujacego do zmian, takich jak racjonalizacja kosztów, wprowadzenie innowacyjnych rozwiazan, podnoszenie jakosci swiadczonych usług czy wytwarzanych produktów. Brak konkurencji daje tez mozliwosc w zasadzie swobodnego kształtowania cen. Monopol jest zjawiskiem niepozadanym, a wszelkie podmioty działajace na takich zasadach zyskuja miano swietych krów gospodarki. Przeswiadczenie o tym, ze monopol zawsze jest zły, to dogmat ekonomii. A dogmaty maja to do siebie, ze stanowia prawdy wiary, z którymi dyskutowac nie nalezy. W przypadku jednak monopolu na rynku usług Testing, Inspection and Certification (TIC) warto przedyskutowac, czy rzeczywiscie powinien on sie rzadzic tymi samymi prawami co klasyczny wolny rynek, cokolwiek to pojecie jeszcze oznacza. W Polsce rynek dozoru technicznego, w zaleznosci od charakteru urzadzen, sprawuja: Urzad Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny. Jako panstwowe jednostki prawne maja wyłacznosc na sprawowanie czynnosci dozorowych nad urzadzeniami technicznymi. Zakres działania tych podmiotów (czyli rynek usług) okresla ustawa o dozorze technicznym, a warunki funkcjonowania na tym rynku (czyli ceny usług) regulowane sa rozporzadzeniem ministra gospodarki. Firmy produkujace badz eksp[...]

Zawód inspektor, czyli kogo potrzebuje i ile płaci Urzad Dozoru Technicznego DOI:


  W tym roku UDT planuje zatrudnienie 50 nowych inzynierów. Specjalisci z jakich dziedzin sa najbardziej poszukiwani? Jakie wymagania powinien spełnic przyszły inspektor? Jakie profity wiaza sie z praca w urzedzie i na czym polega specyfika tego zawodu? Rosnaca z roku na rok liczba urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu sprawia, ze potrzebnych jest tez coraz wiecej specjalistów. - Tylko w ubiegłym roku przybyło az 45 tys. nowych urzadzen podlegajacych dozorowi. Ale nie jest to jedyny powód, dla którego musimy zwiekszyc zatrudnienie - wyjasnia Natalia Rostkowska, rzeczniczka Urzedu Dozoru Technicznego. Choc zatrudnienie jest zwiekszane cyklicznie od kilku lat, tegoroczna rekrutacja, skierowana głównie do inzynierów, jest naprawde duza. W tej chwili zatrudnionych jest nieco ponad tysiac inspektorów, wiec ta liczba zwiekszy sie o 5 proc. - Intensywna rekrutacja spowodowana jest tym, ze wchodzimy w nowe obszary badawcze, np. zwiazane z elektrowniami wiatrowymi. Jestesmy tez scisle powiazani z duzymi projektami energetycznymi, jak rozwój elektrowni Kozienice czy nowy blok energetyczny w elektrowni Opole - wyjasnia Grzegorz Strauch, dyrektor departamentu kadr UDT. Zgodnie z polityka energetyczna Polski do 2030 r. ma zostac zmniejszona emisja dwutlenku wegla o 20 proc. w stosunku do roku 1990, zwiekszony udział energii pochodzacej z OZE, a takze maja zostac wybudowane bloki energetyczne do łacznej wartosci 16 tys. MW. - Warto o tym pamietac, bo branza energetyczna to równiez nasi klienci. Zarówno na etapie inspekcji, jak i oceny zgodnosci. Sposród 50 osób, które planujemy zatrudnic, 20 pozyskujemy własnie z mysla o nowych obszarach badawczych. Rozpoczynamy tez realizacje duzych projektów dla najwiekszych klientów sektora petrochemicznego i chemicznego opartych na nowych metodach inspekcji - dodaje Grzegorz Strauch. Mowa o inspekcjach opartych na analizie ryzyka, na bazie której maja byc podejmowane decyz[...]

Dozór narciarskich wyciagów nie spi nawet w letnie miesiace DOI:


  Na finiszu kadencji posłowie wzieli sie do przygotowania przepisów majacych ułatwic zycie włascicielom wyciagów narciarskich. Zmiany maja przełozyc sie na mniejsze obciazenia podatkowe i usuniecie barier dla nowych inwestycji. Warto sie przyjrzec, w jakim stanie technicznym sa nasze wyciagi i koleje górskie, a takze z jakimi problemami w zakresie dozoru borykaja sie ich własciciele.Dzis własciciele wyciagów narciarskich i kolei linowych płaca podatek od wartosci całej budowli. Nie tylko od czesci budowlanej (podpór i fundamentów), lecz takze od: krzeseł, lin, kół napedowych, zwrotnych, stacji napedowej oraz innych urzadzen. W sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki trwaja prace nad projektem nowelizacji prawa budowlanego, który ma to zmienic. Opodatkowaniu miałyby podlegac jedynie podpory. Z punktu widzenia przedsiebiorców zmiana jest korzystna, bo najbardziej kosztownym elementem infrastruktury jest sam wyciag. Protestuja gminy, bo - co zrozumiałe - oznaczac to bedzie mniejsze wpływy do kas lokalnych samorzadów. Zmianie miałyby ulec takze zapisy kodeksu cywilnego. Chodzi o wprowadzenie prawa szlaku, dzieki któremu wytyczenie np. trasy zjazdowej bedzie mozliwe po uzyskaniu zgody wiekszosci włascicieli działek, przez które miałaby przebiegac. W ten sposób sprzeciw jednego własciciela nie blokowałby całej inwestycji. Oprócz tego parlamentarzysci zastanawiaja sie nad wprowadzeniem zmian w ustawie o ochronie przyrody, umozliwiajacych realizacje inwestycji sportowych i turystycznych w parkach narodowych i rezerwatach. Inwestycja w nowy wyciag narciarski jest kosztowna. Wyciag krzesełkowy, który stanowi minimalny standard, jakiego oczekuja narciarze, kosztuje 10-15 mln zł, nie mówiac juz o drozszym rozwiazaniu gondolowym. Wszystko zalezy od długosci wyciagów. Do tego trzeba doliczyc koszty sztucznego nasniezania, ratraków, obsługi itd. Czesc inwestorów decyduje sie wiec na sprowadzenie uzywanej infrastruktu[...]

WDT, czyli papierek lakmusowy stanu uzbrojenia polskiej armii DOI:


  Wyodrebnienie odrebnej struktury dozorowej tylko na potrzeby wojska moze sie wydawac reliktem własciwym raczej dla czasów Układu Warszawskiego. Takie rozwiazanie znakomicie sie jednak sprawdza w zapewnieniu bezpieczenstwa technicznego urzadzen wchodzacych w skład kontyngentów polskich sił zbrojnych na misjach oraz przynosi resortowi obrony konkretne oszczednosci.Wojsko cieszy sie odrebna instytucja dozorowa w zasadzie od zawsze. Juz gdy w 1921 r. uchwalano ustawe o nadzorze nad kotłami parowymi, wyodrebniono dozór nad tymi urzadzeniami, które sa eksploatowane w Wojsku Polskim. Pierwotnie dotyczyło to jedynie kotłów zainstalowanych na okretach marynarki wojennej oraz w wojskowych wagonach i lokomotywach. Z czasem wojskowym dozorem objeto wszystkie urzadzenia znajdujace sie w gestii armii. Polska Ludowa tylko usankcjonowała podział na dozór cywilny i wojskowy dekretem z 26 pazdziernika 1950 r. o Urzedzie Dozoru Technicznego, w którym wyłaczono spod UDT urzadzenia podległe ministrowi obrony narodowej. Jednak przez nastepna dekade nie wydano aktów wykonawczych dotyczacych dozoru technicznego w wojsku. Dlatego w marynarce czynnosci dozorowe przeprowadzał odrebny urzad. W latach szescdziesiatych ubiegłego stulecia okreslono strukture urzedu wraz z delegaturami terenowymi (Warszawa, Kraków, Olsztyn, Bydgoszcz i Wrocław). Co ciekawe, dopiero w 1967 r. przekształcono Wydział Wojskowego Dozoru Technicznego Marynarki Wojennej w Gdyni w delegature WDT. Obecna strukture WDT ukształtowano w 2003 r., gdy wraz z kolejna fala restrukturyzacji i zmniejszaniem etatów w wojsku rozformowano delegature w Bydgoszczy, a zakres jej obowiazków przejeły delegatury w Olsztynie i Gdyni. Inspektor w mundurze Czym rózni sie Wojskowy Dozór Techniczny od swoich cywilnych odpowiedników - UDT oraz Transportowego Dozoru Technicznego? Z pozoru róznic jest niewiele, przynajmniej jesli chodzi o zakres urzadzen, nad którymi piecze sprawuja te jednos[...]

Wypadek na budowie. Kto ponosi odpowiedzialnosc, jesli nie złamano prawa DOI:


  Pod koniec lutego 2016 r. na terenie najwiekszej obecnie budowy w Polsce - elektrowni Opole - złamał sie wysiegnik dzwigu. Zgineło dwóch pracowników. Czy przedsiebiorce przestrzegajacego wszystkich przepisów mozna obarczyc wina za wypadek, do którego teoretycznie nie miało prawa w ogóle dojsc? Rankiem 24 lutego złamał sie wysiegnik dzwigu, który pracował przy pylonie kotłowni. W feralnym momencie w koszu transportowym było dwóch mezczyzn. W wyniku upadku platformy z 80 metrów jeden z nich zginał na miejscu, a drugi krótko po przewiezieniu do szpitala. Przyczyny wypadku badaja prokuratura i eksperci z Urzedu Dozoru Technicznego. Zuraw wyprodukowany był w 2009 r., a ostatnie badanie techniczne przeszedł w styczniu 2016 r. Urzadzenie miało udzwig do 28 ton, w chwili tragedii nie było obciazone. Jakie konsekwencje moga czekac firme uzytkujaca urzadzenie podlegajace dozorowi, gdy dojdzie do wypadku, w którym ktos straci zdrowie lub zycie? Podstawowa kwestia jest dopuszczenie urzadzenia do eksploatacji przez UDT. Urzadzenia techniczne objete dozorem moga byc eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalajacej na ich eksploatacje, wydanej przez organ własc[...]

Transportowy Dozór Techniczny pod lupa Najwyzszej Izby Kontroli DOI:


  Poszczególne jednostki TDT sa dobrze zorganizowane, pracownicy maja wymagane kwalifikacje, a wyposazenie do prowadzenia badan dozorowych zapewniało rzetelnosc pomiarów. Jednak w ocenie NIK ten potencjał nie został w pełni wykorzystany. Brak monitoringu waznosci decyzji zezwalajacych na eksploatacje urzadzen zarejestrowanych w ewidencji TDT powoduje, ze czesc z 37 tys. urzadzen niemajacych waznych badan technicznych mogła byc nielegalnie uzytkowana i stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa - wynika z raportu Najwyzszej Izby Kontroli.W ocenie NIK TDT prawidłowo realizował zadania dozorowe dla urzadzen zgłoszonych do badan przez uzytkowników. Nie wykazywał natomiast inicjatywy w wykonywaniu dozoru nad pozostałymi urzadzeniami, które juz znajdowały sie w ewidencji. - Zgodnie z ustawa o dozorze technicznym uzytkownik urzadzenia jest odpowiedzialny za jakosc i stan urzadzenia majace wpływ na bezpieczna jego prace. Jak wykazały wyniki kontroli, obowiazek ten był realizowany w ograniczonym zakresie, TDT natomiast nie monitorował waznosci decyzji zezwalajacych na eksploatacje urzadzen zarejestrowanych w prowadzonej ewidencji. W tej sytuacji czesc urzadzen pozostajacych poza dozorem mogła byc nielegalnie uzytkowana i mogła stwarzac realne zagrozenie bezpieczenstwa w przestrzeni publicznej - czytamy w raporcie NIK. Kontrola przeprowadzona w centrali TDT oraz we wszystkich oddziałach terenowych miedzy 2 czerwca a 9 paz[...]

Ministerstwo Rozwoju eliminuje uciazliwe dla przedsiebiorców absurdy DOI:


  Czescia zapowiedzianego przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego pakietu 100 zmian dla przedsiebiorców sa ułatwienia w kwestii wymagan dotyczacych dozoru technicznego. Wszystko wskazuje na to, ze juz od stycznia przyszłego roku, kupujac urzadzenie dozorowe, nie trzeba bedzie ponawiac badan. Co wiecej, resort zapowiada takze wprowadzenie regulacji przewidujacej mozliwosc umorzenia naleznosci wzgledem Urzedu Dozoru Technicznego.Od lat konkurencja, falujace kursy walut, zmienna koniunktura czy brak odpowiednich pracowników na rynku nie stanowia dla przedsiebiorców takiego problemu, jak uciazliwe przepisy prawne i niespójne praktyki organów administracji publicznej. Dokonanie takiej diagnozy nie jest specjalnie trudne, dlatego politycy co i rusz formułuja nowe obietnice, które opieraja sie na zasadzie przyjaznego panstwa albo ułatwien dla przedsiebiorców. W tym duchu stworzono tez pakiet 100 zmian dla firm, którego załozenia wiosna tego roku przedstawił Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju. Róznica polega na tym, ze zapowiedzi te szybko sie zmaterializowały w postaci konkretnych projektów nowelizacji aktów prawnych i poddaniu ich procesowi uzgodnien miedzyresortowych i konsultacji społecznych. Pakiet 100 zmian podzielono na dziewiec mniejszych czesci. Jedna z nich jest projekt ustawy, która ma poprawic otoczenie prawne przedsiebiorców. Projekt zawiera modyfikacje istotnych z punktu widzenia firm przepisów, m.in. kodeksu cywilnego i kodeksu postepowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu swiadczen socjalnych, prawa budowlanego, ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej czy ustawy o dozorze technicznym. Prawa poprzednika W aspekcie dozoru technicznego projekt przewiduje m.in. likwidacje absurdalnych obowiazków dotyczacych przedsiebiorców, którzy kupuja uzywane urzadzeni[...]

Cały nadzór w rece Transportowego Dozoru Technicznego DOI:


  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza zreformowac system nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Transportowy Dozór Techniczny bedzie prowadził własne stacje diagnostyczne.Ministerstwo przekonuje, ze zmiany podyktowane sa obowiazkiem wdrozenia dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badan zdatnosci do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Wdrozenie tego aktu ma tez przyblizyc nas do celu postawionego przez Komisje Europejska, jakim jest zmniejszenie liczby smiertelnych ofiar wypadków prawie do zera w 2050 r. (wizja zero). Pojazdy mechaniczne z niesprawnymi układami maja znaczacy wpływ na bezpieczenstwo na drodze i moga przyczyniac sie do wypadków, powodujac obrazenia lub smierc. W konsekwencji - zdaniem ministerstwa - polski system badan technicznych wymaga fundamentalnej zmiany. O ile nie ma wiekszych watpliwosci co do potrzeby natychmiastowego wdrozenia dyrektywy - branza diagnostyczna apeluje o podjecie prac legislacyjnych w tym zakresie od dłuzszego czasu - o tyle argumentacja dotyczaca wpływu przepisów dla diagnostów na poprawe bezpieczenstwa na drogach moze troche dziwic. Podobnie niewielu ma watpliwosci, jak bardzo wazny jest odpowiedni stan techniczny pojazdów poruszajacych sie po drogach, jednak wydaje sie, ze akurat ten czynnik nie nalezy w Polsce do tych najbardziej problematycznych. Z raportów Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego wynika, ze niesprawnosc techniczna pojazdu była przyczyna zaledwie 0,02 proc. wypadków, z czego jedynie 25 proc. z winy diagnostów (czyli ok. 0,005 proc.). Zluzowanie starostw Abstrahujac od tej kwestii, przygotowany przez resort projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który pod koniec roku trafił do konsultacji społecznych, całkowicie zmienia system nadzoru pojazdów w Polsce. Po pierwsze, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów zostanie odebrany starostwom, które sprawuja go obecnie, i bedzie on powierzony dyrektorowi Transpo[...]

NIK- Rosna przychody Urzedu Dozoru Technicznego, ale monopol sie sprawdza DOI:


  Zdaniem Najwyzszej Izby Kontroli UDT prawidłowo wykonuje swe ustawowe obowiazki w zakresie przeprowadzania badan urzadzen technicznych. Przychody z opłat pobieranych od przedsiebiorców systematycznie rosna, jednak to nie powód do uwolnienia rynku dozoru. Swiadczy o tym liczba wypadków w panstwach o wolnorynkowych zasadach przeprowadzania inspekcji, która jest wieksza niz w Polsce.Kontrola obejmowała lata 2013-2015. Generalna ocena NIK jest dobra, zarówno jesli chodzi o przeprowadzanie kontroli stanu technicznego urzadzen i naliczanie opłat za dokonane czynnosci, jak i prowadzenie działalnosci certyfikacyjnej. Szczegółowo kontrolerzy NIK zbadali czynnosci UDT wykonywane w odniesieniu do dziewieciu urzadzen cisnieniowych (w trzech przypadkach był to odbiór urzadzen; w pozostałych wykonywanie badan okresowych). Izba nie stwierdziła zadnych uchybien zarówno co do sposobu kontroli, jej protokołowania, jak i uprawnien inspektorów. W latach 2013-2015 wydano: 1 995 054 decyzje zezwalajace na eksploatacje, 51 962 decyzje wstrzymujace eksploatacje, 2290 decyzji w sprawach uprawnien do wytwarzania urzadzen, materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania oraz naprawy lub modernizacji tych urzadzen. Kontrola wykazała, iz na 234 64[...]

 Strona 1  Następna strona »