Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof DOWALLA"

Identyfikacja odbiorników energii elektrycznej z wykorzystaniem przekształcenia falkowego sygnałów napięcia zasilającego DOI:10.15199/48.2018.11.10

Czytaj za darmo! »

Wzrost zużycia energii elektrycznej oraz rosnąca świadomość konsumentów przekładają się na wzrost zainteresowania tematyką monitorowania i efektywnego zarządzania zużyciem energii elektrycznej. W ostatniej dekadzie obserwowany jest dynamiczny wzrost liczby badań dotyczących systemów nieinwazyjnego monitorowania i analizy zużycia energii przez urządzenia elektryczne (ang. Nonintrusive Appliance Load Monitoring- NIALM). Systemy NIALM wykorzystują często algorytmy sztucznej inteligencji do analizy zjawisk zachodzących w sieci zasilającej odbiorniki energii elektrycznej (OEE). Wspomniane zjawiska (np. zmiany wartości chwilowej prądu, napięcia, mocy itp.) są związane ze zmianami stanu urządzeń (np. włączenia, wyłączenia, zmiany obciążenia itp.) lub pojawieniem się uszkodzeń w samych urządzeniach lub sieci zasilającej [1], [2]. . Wynikiem prowadzonych analiz jest informacja o trybie pracy określonych urządzeń w danej chwili (oraz często ich aktualnego trybu pracy), co umożliwia oszacowanie zużycia energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne urządzenia. Dzięki temu możliwe jest wskazanie najbardziej energochłonnych odbiorników i zaproponowanie działań, które przełożą się na oszczędność energii elektrycznej. Ze względu na skomplikowaną naturę problemu, dotychczas stosowane metody nie umożliwiają bezbłędnej identyfikacji wszystkich OEE [3] i dlatego potrzebne są dalsze badania zmierzające do zwiększenia skuteczności identyfikacji. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji odbiorników wykorzystującą analizę zniekształceń, które są wprowadzane przez odbiorniki do sygnałów zasilania. Przedstawiona metoda wykorzystuje do celu identyfikacji odbiorników transformatę falkową. Transformata falkowa Wraz z rozwojem systemów NIALM pojawiają się nowe rozwiązania zmierzające do uzyskiwania informacji dotyczącej zjawisk zachodzących w sieci zasilającej nn (niskiego napięcia). Jednym z rozwiązań istotnych dla rozwoju dziedziny systemów[...]

 Strona 1