Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Leń"

Radosne Gaudeamus

Czytaj za darmo! »

października 2014 roku Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Rzeszowie obchodziła Jubileusz 15-lecia działalności. Po wzniosłym Breve Regnum oraz odśpiewanym hymnie państwowym, uroczystość rozpoczęło przemówienie JM Rektor dr Sylwii Pelc, która przybliżyła historię uczelni, zwracając jednocześnie uwagę na jej dynamiczny rozwój we wszystkich obszarach funkcjonowania.Pani Rektor powitała gości z Polski, Słowacji i Ukrainy -przedstawicieli uczelni i instytucji naukowych, które reprezentowali. Z Polski: ● prof. dr hab. inż. Józef Horabik - D[...]

Międzynarodowa dyskusja o innowacjach w geodezji i nie tylko... DOI:


  W dniach 10-12 czerwca 2015 r. odbyła się cykliczna, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Innowacyjne technologie geodezyjne - zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki", organizowana przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno - Ekonomiczną w Rzeszowie we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach oraz Politechniką Lwowską. Miejscem konferencji był Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Cyziówka" w Kamionce. Przybyłych gości uroczyście powitał i otworzył konferencję prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski - Prezydent Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej w Rzeszowie. Następnie przekazał głos prof. dr. hab. inż. Karolowi Nodze, Przewodniczącemu Komitetu Naukowego Konferencji, który zapowiedział sesje referatowe. Pierwsza sesja referatowa została poświęcona zagadnieniom związanym z tematyką scalenia gruntów, w której mówiono o z[...]

Międzynarodowa dyskusja o innowacjach w geodezji i nie tylko... DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 6-8 czerwca br. odbyła się cykliczna, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Innowacje w geodezji i kartografi i, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych", organizowana przez Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedrę Geodezji Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Miejscem konferencji był Hotel DUO**** SPA w Janowie Lubelskim. Przybyłych gości uroczyście przywitał dr inż. Przemysław Leń, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Konferencję otworzył dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, prof. UP, kierownik Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwe[...]

 Strona 1