Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ BRANDT"

Optymalizacja kosztów zabezpieczeń przed korozją w wytwórniach konstrukcji stalowych poprzez ich modernizację


  W wytwórniach konstrukcji stalowych obserwuje się stałą modernizację wyposażenia służącego do czyszczenia i nanoszenia powłok. Jest to wywołane dążeniem do obniżania kosztów przy rosnących wymaganiach ochrony środowiska i jakości powłok. Najważniejsze modernizacje dotyczą wyposażania zakładów w sprzęt do czyszczenia konstrukcji za pomocą ścierniw metalowych oraz w pomieszczenia do malowania, umożliwiające poprawne nakładanie powłok przy jednoczesnym zachowaniu warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Słowa kluczowe: wyposażenie, czyszczenie, malowanie Optimization of costs of corrosion protection in the steel construction industry by upgrading it A constant upgrading of equipment applied for cleaning and painting is observed in the steel construction industry. It is mainly driven by the reduction of the costs together with the increasing requirements of environmental protection and the quality of the coatings. The main upgrades are observed among supporting facilities with the equipment for construction cleaning with the use of metal abrasives and painting rooms that allow the proper coating while maintaining the safety and environmental protection requirements. Keywords: equipment, cleaning, painting.1. Wstęp Ogromna konkurencja wśród producentów konstrukcji stalowych oraz rosnące wymagania jakościowe spowodowały dążenie wytwórni do optymalizacji kosztów poprzez modernizację procesów produkcyjnych, w tym zabezpieczeń przed korozją. W zakresie technologii zabezpieczeń antykorozyjnych, czyli przygotowania powierzchni pod powłoki malarskie i metalowe, oraz nakładania powłok antykorozyjnych na konstrukcje stalowe nie ma rewolucyjnych zmian i raczej nie należy się ich spodziewać w najbliższych latach. Nie oznacza to jednak, że w dziedzinach tych nie obserwuje się widocznego i stałego postępu. Jest on wymuszany przede wszystkim potrzebą ograniczania kosztów - konieczność obniżenia ceny gotowego wyrobu - oraz rosnącymi wy[...]

Bezpieczeństwo przy robotach przeciwkorozyjnych w wytwórniach konstrukcji stalowych


  Czyszczenie i nakładanie powłok wiąże się z wieloma niebezpiecznymi procesami, co wymusza modernizację wytwórni konstrukcji stalowych w tym zakresie. Modernizacje dotyczą wyposażania zakładów w nowoczesny sprzęt do czyszczenia konstrukcji oraz do nakładania powłok metalowych i malarskich, który przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska umożliwia wykonywanie robót antykorozyjnych na konkurencyjnym poziomie jakościowym i cenowym. Poprawne projektowanie obiektów wymaga od technologów dużej wiedzy i doświadczenia. Istniejące przepisy i normy nie są wystarczające. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, czyszczenie , metalizacja, malowanie.Safety during anticorrosion work in the steel manufacture Cleaning and coating involves a number of hazardous processes which forces modernization of steel manufacture in this area. Upgrades involve supporting facilities with the modern equipment for construction cleaning and coating, which together with a proper maintenance of security rules and environmental protection assure competitive quality of the anticorrosion work. Keywords: safety, cleaning, metallization, painting.1. Wstęp Technologie zabezpieczeń antykorozyjnych, czyli przygotowania powierzchni oraz nakładania powłok antykorozyjnych na konstrukcje stalowe są obarczone wieloma zagrożeniami, takimi jak: wysokie ciśnienie, hałas, zapylenie, różnego rodzaju substancje niebezpieczne. Pochodzą one zarówno od urządzeń stosowanych w tych procesach, jak i używanych materiałów. Rosnąca świadomość pracowników, pracodawców i organów państwowych wymusza daleko idącą modernizację urządzeń, co wiąże się często z dużymi nakładami. W zakresie czyszczenia powierzchni modernizacja sprowadza się do usprawniania lub budowy nowych komór do strumieniowościernego czyszczenia powierzchni, wyposażonych przede wszystkim w dobrą wentylację oraz oświetlenie. W przypadku metalizacji natryskowej, jak również w malarniach, również modernizuje się już istniejące [...]

 Strona 1