Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Czaczyk"

Metody usuwania biofilmów bakteryjnych z powierzchni stałych

Czytaj za darmo! »

Wostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania producentów żywności obecnością biofilmów bakteryjnych na materiałach stosowanych w przemyśle spożywczym. Łatwość kolonizacji powierzchni przemysłowych przez mikroorganizmy zainicjowała poszukiwania skutecznych środków zwalczających tworzenie się błon biologicznych i zapobiegających im. Profilaktyka w zakresie zanieczyszczeń powodowanych[...]

Zdolności adhezyjne Proteus vulgaris zagrożeniem dla przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Drobnoustrojem niepożądanym w żywności jest Proteus vulgaris. Zakażenie wtórne produktów spożywczych tym mikroorganizmem może powodować ostre biegunki i wymioty u ludzi. Biegunki wywołane przez Proteus vulgaris są długotrwałe i bardzo trudne do leczenia, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością [4]. Proteus vulgaris może być także przyczyną niekorzystnych zmian organoleptycznych żywności, zw[...]

CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA QUORUM SENSING I JEGO ZNACZENIE W PROCESACH MIKROBIOLOGICZNYCH


  W pracy przedstawiono krótką charakterystykę zjawiska quorum sensing. Jest to system porozumiewania się między sobą mikroorganizmów za pomocą sekrecji cząsteczek związków chemicznych, kontrolowanych przez określone geny, w odpowiedzi na liczebność populacji. Omówiono systemy komunikacji u bakterii Gramdodatnich i Gram-ujemnych. Zaprezentowano także niektóre aspekty praktyczne mechanizmu quorum sensing, takie jak udział w procesie patogenezy, tworzenie biofilmów czy biokorozja. Słowa kluczowe: quorum sensing, acylowane laktony homoseryny, sygnały oligopeptydowe, patogeneza, biofilm, biokorozja Characterization of quorum sensing and its significance in microbiological processes Abstract The short characteristic of quorum sensing phenomenon was given in this paper. Quorum sensing is a system of communication between microorganisms with participation of some chemicals. It is controlled by definite genes in answer on high density of microbial population. Cell-to cell communication in Gram-positive and Gram-negative bacteria was also described. Practical aspects of quorum sensing, like mechanisms of regulate virulence factor production, biofilm formation and microbial corrosion, were discussed. Key words: quorum sensing, N-acylhomoserine lactones, autoinducing peptides, pathogenesis, biofilm, biocorossion 1. Wstęp Przez wiele lat naukowcy uważali, że mikroorganizmy, w przeciwieństwie do organizmów wyższych, nie posiadają systemów własnej komunikacji, umożliwiających im wzajemne porozumiewanie się. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku pojawiły się pierwsze informacje dotyczące możliwości komunikowania się drobnoustrojów. Nealson i wsp. [1] na łamach czasopisma Journal of Bacteriology opisali wyniki swoich badań, w których wykazali, że morskie bakterie należące do dwóch gatunków Vibrio fischeri i Vibrio harveyi mają zdolność emitowania światła tylko wtedy, gdy żyją w organizmach zwierząt morskich. Jako komórki wolnożyjące badan[...]

Zagrożenia mikrobiologiczne w owocach i warzywach o małym stopniu przetworzenia DOI:10.15199/65.2018.6.4


  Żywność o małym stopniu przetworzenia to produkty spożywcze o składzie chemicznym i cechach organoleptycznych podobnych do świeżych surowców. Obecnie konsumenci oczekują bowiem żywności bardzo dobrej jakości, o wysokiej wartości żywieniowej, bez dodatku konserwantów chemicznych, gotowej do spożycia i niewymagającej przygotowania. W ostatnich latach obserwuje się duży wzrost zainteresowania owocami i warzywami o małym stopniu przetworzenia, co wynika z ogólnej tendencji do zwiększonego ich spożycia. Dla konsumentów istotna jest także zawartość w tych produktach łatwo przyswajalnych witamin, składników mineralnych, związków fenolowych i pektyn. Składniki te są bowiem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, a ponadto zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Spośród najpopularniejszych owoców i warzyw, które są przetwarzane w niewielkim stopniu, wymienić można sałatki owocowe i warzywne (pocięte, plasterkowane lub poszatkowane owoce bądź warzywa), surówki warzywne i owocowo-warzywne, niepasteryzowane soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne oraz kiełki (nasiona soi, brokułu, rzodkiewki, fasoli Mung, ciecierzycy, lucerny itp.). Ponieważ przy wytwarzaniu tego typu żywności nie stosuje się radykalnych metod utrwalania, np. wysokiej temperatury czy zamrażania, konieczne jest zapewnienie takiego przebiegu procesu technologicznego, by otrzymany produkt był bezpieczny, miał cechy świeżego surowca i odpowiednio długi termin przydatności do spożycia. Technologia minimalnego przetwarzania owoców i warzyw wymaga jednak stosowania takich zabiegów jak np. obieranie i krojenie, które intensyfikują procesy fizjologiczne surowca (oddychanie czy zmiany enzymatyczne). Uszkodzenie komórek surowca powoduje wypływ soku komórkowego, co umożliwia dostęp tlenu i związków podatnych na utlenienie z enzymami, a to z kolei sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów. Ponadto surowce owocowe i warzywne mają kontakt z otocze[...]

Zagrożenia związane z obecnością w żywności bakterii z rodzaju Clostridium DOI:10.15199/65.2019.3.2


  Bakterie z rodzaju Clostridium towarzyszą ludzkości już od bardzo dawna. Pierwsze doniesienie na ich temat pojawiło się ok. roku 430-370 przed naszą erą za sprawą Hipokratesa. W swojej książce zatytułowanej "Epidemie III" (ang. Epidemics III) opisał on chorobę, która diagnozowana była jako zgorzel gazowa, a wywoływała ją bakteria Clostridium histolyticum [32]. Opis innej, dobrze dziś poznanej choroby, tężca, pojawił się natomiast w roku 1824 w dziele "Esseys on the Anatomy and Philosophy of Expression Charlesa Bella" [32]. Kolejnym przełomowym wydarzeniem związanym z bakteriami z rodzaju Clostridium było opisanie w 1861 roku przez Louisa Pasteura mikroorganizmu zdolnego do wzrostu bez obecności tlenu, co w ówczesnych czasach stanowiło ogromną sensację. Pasteur nazwał tę bakterię Vibrion butyrique ze względu na główny produkt jej fermentacji - maślan, a ponadto wprowadził termin "beztlenowy" do określania życia bez wolnego tlenu. Mikroorganizm ten został 20 lat później nazwany Clostridium butyricum przez polskiego mikrobiologa Adama Prażmowskiego. Nazwa ta funkcjonuje do dziś [11]. Bakterie z rodzaju Clostridium są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym (występują między innymi w kurzu, glebie, wodzie, osadach dennych oraz przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt) [33]. Kolonizują zarówno surowce roślinne, jak i zwierzęce, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zwiększenie w ostatnich latach spożycia produktów o małym stopniu przetworzenia spowodowało wzrost liczby epidemii chorób pokarmowych wywoływanych m.in. przez bakterie z rodzaju Clostridium [4]. Dlatego też obecnie wiele badań naukowych poświęconych jest pracy nad metodami skutecznej eliminacji Clostridium z gotowych produktów spożywczych [13, 19, 39]. Pomimo że bakterie należące do Clostridium spp. kojarzą się głównie z chorobotwórczością, to ich znaczna aktywność biochemiczna czyni je przydatnymi w wielu gałęziach przemysłu (m.in. do produkcji ditlenk[...]

 Strona 1